Home
O Katedrze: PDF Wydrukuj e-mail

      Katedra Inżynierii Biomedycznej (od 2003 r., a wcześniej Katedra Elektroniki Medycznej i Ekologicznej) powołana została w czerwcu 1991 r., najpierw jako zakład w Instytucie Technologii Elektronicznej, a od początku 1992 r. po zmianie struktury organizacyjnej Wydziału ETI, funkcjonuje jako niezależna jednostka. W 2002 r. Katedra została wyróżniona dyplomem Ministra Nauki i Informatyzacji uzyskując, we współpracy z szeregiem innych jednostek, status Centrum Doskonałości w zakresie technik medycznych - CEMET.

 

 

 

 

 


Od początku istnienia zainteresowanie naukowe KIB zostały skoncentrowane na rozwój nowoczesnych metod diagnostycznych w medycynie, w szczególności w zakresie technik bioimpedancyjnych, termicznych, informatycznych i sensorów. Z biegiem lat tematyka ta uległa poszerzeniu na zastosowania nowoczesnych narzędzi elektroniki, informatyki i telematyki w aplikacjach medycznych. W efekcie Katedra specjalizuje się naukowo jak i prowadzi kształcenie w dwóch kierunkach, w zakresie elektroniki medycznej i informatyki w medycynie.

Praktycznie w każdym z prowadzonych projektów badawczych realizowane są szeroko zakrojone prace nad rozwojem technik pomiarowo-diagnostycznych oraz we współpracy z szeregiem jednostek Akademi Medycznej i szpitali w Gdańsku, w zakresie ich przydatności klinicznej. Dotychczas zrealizowano 18 grantów badawczych finansowanych przez KBN oraz kilka projektów współpracy międzynarodowej, a także 2 duże projekty TEMPUS, które pozwoliły na bardzo dobre wyposażenie laboratoriów Katedry oraz umożliwiły nawiązanie szerokich kontaktów międzynarodowych. Aktualnie Katedra współpracuje z instytucjami naukowymi z Belgii, Danii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch oraz USA.

Katedra była Organizatorem szeregu międzynarodowych warsztatów naukowych i konferencji, a w szczególności krajowej konferencji Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej (3 razy) oraz międzynarodowej XII ICEBI & V EIT. W okresie istnienia Katedry wypromowano 2 doktorów habilitowanych i 12 doktorów nauk technicznych oraz przyczyniono się do podobnej liczby promocji na AMG. Pracownicy Katedry uzyskali szereg prestiżowych nagród i wyróżnień, wród nich Andronicos Kantsios Award w 2001 r. w Orlando oraz w 2004 r. Nagrodę Siemensa.

Zapraszamy do zapoznania się z propozycją dydaktyczną Katedry oraz z prowadzonymi w Katedrze badaniami naukowymi.