Home Prace dyplomowe inzynierskie-2014
Prace dyplomowe inżynierskie 2014 PDF Wydrukuj e-mail

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Oprogramowanie do nakładania obrazów

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. ang.)

Image overlay system

Opiekun pracy

dr inż. Artur Poliński

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Opracowanie pakietu programów do nakładania obrazów medycznych

Zadania do wykonania

1. Zapoznanie z algorytmami do nakładania obrazów

2. Wybranie i implementacja wybranych algorytmów

3. Testowanie wytworzonego oprogramowania

4. Sformułowanie i dyskusja wniosków z uzyskanych wyników prac.

Źródła

Czasopisma z biblioteki IEEE Explorer, IOP itp.

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Oprogramowanie do wyznaczania deskryptorów

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. ang.)

Software for descriptors calculations

Opiekun pracy

dr inż. Artur Poliński

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Opracowanie pakietu programów do wyznaczania wybranych deskryptorów dla obrazów medycznych

Zadania do wykonania

1. Zapoznanie z algorytmami do wyznaczania deskryptorów

2. Wybranie i implementacja wybranych algorytmów

3. Testowanie wytworzonego oprogramowania

4. Sformułowanie i dyskusja wniosków z uzyskanych wyników prac.

Źródła

Czasopisma z biblioteki IEEE Explorer, IOP itp.

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Symulator sygnałów fizjologicznych

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. ang.)

Physiological signals simulator

Opiekun pracy

dr inż. Artur Poliński

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Opracowanie programu do symulacji sygnałów fizjologicznych w przypadku wybranych schorzeń

Zadania do wykonania

1. Zapoznanie z sygnałami fizjologicznymi i ich zaburzeniami wykorzystywanymi w diagnostyce pacjentów.

2. Opracowanie projektu systemu (wybór sygnałów fizjologicznych, zakres zmienności ich parametrów, symulowane zaburzenia)

3. Realizacja systemu

4. Opracowanie scenariuszy symulacji różnych schorzeń i ich implementacja

5. Sformułowanie i dyskusja wniosków z uzyskanych wyników prac.

Źródła

Czasopisma z biblioteki IEEE Explorer, IOP itp.

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Pakiet do analizy czasowo-częstotliwościowej sygnału EKG

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. ang.)

The package for the time-frequency analysis of ECG signal

Opiekun pracy

dr inż. Artur Poliński

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Opracowanie pakietu programów do analizy czasowo-częstotliwościowej sygnału EKG

Zadania do wykonania

1. Zapoznanie z algorytmami do analizy czasowej i częstotliwościowej sygnału EKG

2. Wybranie i implementacja wybranych algorytmów

3. Testowanie wytworzonego oprogramowania

4. Sformułowanie i dyskusja wniosków z uzyskanych wyników prac.

Źródła

Czasopisma z biblioteki IEEE Explorer, IOP itp.

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Uruchomienie laboratoryjnego zestawu kontroli poziomu cieczy, ruchu windy i świateł ulicznych z wykorzystaniem regulatora PLC

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. ang.)

Water level control, traffic light control and  elevator control systems using PLC controller

Opiekun pracy

dr hab. inż. Renata Kalicka, prof. nadzw. PG

Konsultant pracy

mgr inż. Maciej Browarczyk

Cel pracy

Celem pracy jest uruchomienie zestawu laboratoryjnego kontroli poziomu cieczy, ruchu windy i świateł ulicznych na potrzeby przedmiotu Podstawy Automatyki i Robotyki opartego na sterowniku PLC (Programowalny Sterownik Logiczny, ang. Programmable Logic Controller) . PLC to uniwersalne urządzenie mikroprocesorowe przeznaczone do sterowania pracą urządzeń.

Zadania do wykonania

1. Zapoznanie się z instrukcją obsługi zestawu.

2. Sprzętowe uruchomienie zestawu laboratoryjnego.

3. Sporządzenie instrukcji do ćwiczenia laboratoryjnego.

Źródła

1. Instrukcja obsługi zestawu dostępna u opiekuna pracy.

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Uruchomienie zestawu kontroli temperatury z wykorzystaniem regulatora PLC

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. ang.)

Temperature control system using PLC controller

Opiekun pracy

dr hab. inż. Renata Kalicka, prof. nadzw. PG

Konsultant pracy

mgr inż. Maciej Browarczyk

Cel pracy

Celem pracy jest uruchomienie zestawu laboratoryjnego kontroli temperatury na potrzeby przedmiotu Podstawy Automatyki i Robotyki opartego na sterowniku PLC, (Programowalny Sterownik Logiczny, ang. Programmable Logic Controller).

Zadania do wykonania

1. Zapoznanie się z instrukcją obsługi zestawu.

2. Sprzętowe uruchomienie zestawu laboratoryjnego.

3. Sporządzenie instrukcji do ćwiczenia laboratoryjnego.

Źródła

1. Instrukcja obsługi zestawu dostępna u opiekuna pracy.

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

 

 

Temat projektu (jęz. pol.)

Układ nasobnego detektora zbliżeniowego i przeszkód wykorzystującego aktywne czujki podczerwieni

Temat projektu (jęz. ang.)

Wearable proximity and obstacle  detector with use of active infrared sensors

Opiekun pracy

Dr inż. Adam Bujnowski

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest projekt, realizacja i badanie układu detektora przeszkód o możliwie szerokim kącie działania z wykorzystaniem aktywnych czujek podczerwieni.

Zadania do wykonania

Analiza rozwiązań w zakresie wykrywania obiektów  z użyciem czujników podczerwieni.

Analiza rynku i dobór komponentów systemu detekcji.

Projekt architektury układu detektora.

Realizacja układu.

Testy układu z uwzględnieniem poboru mocy, rozmiarów i cech wykrywanych obiektów oraz obszaru detekcji.

Wnioski końcowe.

Źródła

S.Socloff Zastosowanie analogowych układów scalonych, WKŁ 1991

J. Bogusz Lokalne interfejsy szeregowe w systemach cyfrowych, BTC

Bruce Carter, Ron Mancini,Wzmacniacze operacyjne teoria i praktyka, BTC

Paul Horowitz, Winfield Hill, Sztuka elektroniki, cz. 1 i 2, WKŁ

 

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

 

Temat projektu (jęz. pol.)

Układ nasobnego detektora zbliżeniowego i przeszkód wykorzystującego aktywne czujki ultradźwiękowe

Temat projektu (jęz. ang.)

Wearable proximity and obstacle  detector with use of active ultrasound sensors

Opiekun pracy

Dr inż. Adam Bujnowski

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest projekt, realizacja i badanie układu detektora przeszkód o możliwie szerokim kącie działania z wykorzystaniem aktywnych czujek uktradźwiękowych.

Zadania do wykonania

Analiza rozwiązań w zakresie wykrywania obiektów  z użyciem czujników podczerwieni.

Analiza rynku i dobór komponentów systemu detekcji.

Projekt architektury układu detektora.

Realizacja układu.

Testy układu z uwzględnieniem poboru mocy, rozmiarów i cech wykrywanych obiektów oraz obszaru detekcji.

Wnioski końcowe.

Źródła

S.Socloff Zastosowanie analogowych układów scalonych, WKŁ 1991

J. Bogusz Lokalne interfejsy szeregowe w systemach cyfrowych, BTC

Paul Horowitz, Winfield Hill, Sztuka elektroniki, cz. 1 i 2, WKŁ

 

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 


 

 

Temat (jęz. pol.)

Układ ładowania ogniw LiPo z pomiarem pojemności

Temat (jęz. ang.)

An LiPo battery charger with capacitance measurement

Opiekun pracy

Dr inż. Adam Bujnowski

Konsultanci pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie i eksperymentalna weryfikacja układu ładowania ogniw Litowo Polimerowych z możliwością kontroli prądu  i pomiarem ich pojemności

Zadania do wykonania

 1. Analiza stanu wiedzy i dostępnych rozwiązań.
 2. Propozycje rozwiązania technicznego problemu.
 3. Zaprojektowanie, wykonanie i badanie układu zapewniającego bezpieczne ładowanie akumulatorów LiPo.
 4. Testy układu

Źródła

S.Socloff Zastosowanie analogowych układów scalonych, WKŁ 1991

J. Bogusz Lokalne interfejsy szeregowe w systemach cyfrowych, BTC

Paul Horowitz, Winfield Hill, Sztuka elektroniki, cz. 1 i 2, WKŁ

Joseph J.Carr, Zasilacze urządzeń elektronicznych - przewodnik dla początkujących BTC

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

 

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

 

Asystent osobisty wykorzystujący komputer Raspberry PI

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. ang.)

 

Personal assistant with Raspberry PI computer

Opiekun pracy

dr inż. Grzegorz Jasiński

Konsultant pracy

dr inż. Grzegorz Jasiński

Cel pracy

W ramach pracy powstanie oprogramowanie komputera Raspberry Pi reagujące na kilkanaście komend głosowych i pozwalające na podstawową interakcje z użytkownikami. Wykorzystane i połączone w jeden system zostaną odpowiednio dobrane i skonfigurowane pakiety oprogramowania systemu Linux z komputerem Raspberry Pi wraz z kilkoma prostymi akcesoriami.

Zadania do wykonania

1. Zapoznanie się z komputerem Raspberry Pi.

2. Konfiguracja komponentów sprzętowych (karty sieciowej itp.) w środowisku systemu Rasbian.

3. Instalacja i konfiguracja odpowiednich pakietów programowych

4. Implementacja kilku zaproponowanych komend realizujących interakcje z użytkownikiem oraz wykonujących wybrane akcje.

5. Opracowanie gry lub gier wykorzystujących możliwość rozpoznawania głosu.

Źródła

1. Richardson Matt „Wprowadzenie do Raspberry Pi”, Helion 2013

2. Gareth Halfacree, Eben Upton„Raspberry Pi. Przewodnik użytkownika”, Helion 2013

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 


Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

 

Moduł pomiarowy do współpracy z komputerem Raspberry Pi

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. ang.)

 

Measuring module for use with a computer Raspberry Pi

Opiekun pracy

dr inż. Grzegorz Jasiński

Konsultant pracy

dr inż. Grzegorz Jasiński

Cel pracy

W ramach pracy zostanie opracowany układ elektroniczny będący interfejsem pomiędzy komputerem Raspberry Pi, a układami peryferyjnymi. Zadaniem układu będzie konwersja napięć pomiędzy 3.3V i 5V, udostępnienie dodatkowych portów IO, współpraca z wyświetlaczem LED i przetwornikami analogowo-cyfrowym i cyfrowo-analogowym.

Zadania do wykonania

1. Zapoznanie się z budową i działaniem komputera Raspberry Pi.

2. Przegląd możliwości współpracy komputera Raspberry Pi ze światem zewnętrznym.

3. Projekt płytki PCB.

4. Realizacja i montaż modułu elektronicznego.

5. Konfiguracja środowiska systemu Rasbian do współpracy z zaprojektowanym układem.

6. Opracowanie oprogramowania demonstrującego działanie zrealizowanego układu.

Źródła

1. Richardson Matt „Wprowadzenie do Raspberry Pi”, Helion 2013

2. Gareth Halfacree, Eben Upton„Raspberry Pi. Przewodnik użytkownika”, Helion 2013

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

 


Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

 

Wybrane metody sztucznej inteligencji w technice sensorowej. Przewodnik multimedialny

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. ang.)

 

Selected methods of artificial intelligence in a sensor technology. Multimedia guide

 

Opiekun pracy

dr inż. Grzegorz Jasiński

Konsultant pracy

mgr inż. Paweł Kalinowski

Cel pracy

Współcześnie spotykane czujniki posiadają często dodatkowe układy kondycjonujące sygnał (wzmacnianie, linearyzacja, dopasowanie poziomów itd.), przetwarzające go na odpowiedni format, lub dokonujące skomplikowanych obliczeń. W przetwarzaniu danych z czujników i matryc czujnikowych korzysta się często z metod takich jak PCA (Principal Component Analysis), MLR (Multi Linear Regression) itp. oraz metod sztucznej inteligencji, do których zaliczają się sieci neuronowe, algorytmy genetyczne, logika rozmyta, systemy ekspertowe itp. W ramach pracy powstanie przewodnik multimedialny dokonujący przeglądu najczęściej spotykanych metod obliczeniowych wykorzystywanych w obróbce sygnałów z czujników, np. gazu oraz w interaktywny sposób dokonujący prezentacji ich działania.

Zadania do wykonania

1. Zapoznanie się z wybranymi metodami sztucznej inteligencji

2. Wybór środowiska do realizacji projektu

3. Realizacja poszczególnych modułów prezentujących dane zagadnienie i pozwalających na interaktywne zaprezentowanie ich działania.

4. Integracja z istniejąca stroną WWW, testy.

Źródła

1. Steve Webster „Flash i PHP. Podstawy” Helion 2002

2. Sham Bhangal „Flash 5 ActionScript. Podstawy”, Helion 2001

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

 

Czujniki  - multimedialny przewodnik

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. ang.)

 

Sensors - multimedia Guide

Opiekun pracy

dr inż. Grzegorz Jasiński

Konsultant pracy

dr hab. inż. Piotr Jasiński, prof. nadzw. PG

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie aplikacji wspomagającej proces nauczania przedmiotu „Sensory i sieci sensorowe”. Będzie to przewodnik multimedialny – czyli wykorzystujący media różnego typu (tekst, dźwięk, obraz statyczny i ruchomy. Tematyka kursu obejmuje wybrane czujniki. Zaprezentowana zostanie zasada działania tych przyrządów, rozwiązania i ich praktyczne zastosowania.

Zadania do wykonania

1. Zapoznanie się z wybranymi konstrukcjami czujników.

2. Wybór środowiska do realizacji projektu

3. Realizacja poszczególnych modułów prezentujących dane zagadnienie i pozwalających na interaktywne zaprezentowanie ich działania.

4. Integracja z istniejąca stroną WWW, testy.

Źródła

1. Steve Webster „Flash i PHP. Podstawy” Helion 2002

2. Sham Bhangal „Flash 5 ActionScript. Podstawy”, Helion 2001

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 


 

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Metody wstępnego przetwarzania wielowymiarowych danych pomiarowych

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. ang.)

Multivariate preprocessing techniques for measurement data

Opiekun pracy

dr hab. inż. Piotr Jasiński, prof. nadzw. PG

Konsultant pracy

mgr inż. Paweł Kalinowski

Cel pracy

Celem pracy jest przegląd i demonstracja działania metod wstępnego przetwarzania danych wielowymiarowych na przykładzie danych pochodzących z matrycy rezystancyjnych czujników gazu, danych woltamperometrycznych oraz danych spektroskopowych

Zadania do wykonania

1. Zapoznanie się z metodami wstępnego przetwarzania danych wykorzystywanymi podczas analizy danych:

 • pochodzących z matrycy rezystancyjnych czujników gazu
 • woltamperometrycznych
 • spektroskopowych

2. Opisanie efektu wykorzystania metod w procesie analizy jakościowej i ilościowej

3. Implementacja metod w środowisku Matlab*

4. Testy metod dla rzeczywistych danych pomiarowych (danych z czujników rezystancyjnych, danych woltamperometrycznych i spektroskopowych)

5. Sprawdzenie efektywności wykorzystania zaimplementowanych metod w procesie klasyfikacji i regresji przeprowadzonej na danych, z użyciem wybranej metody (np. PLS, sieć neuronowa).

Źródła

1. Palit M., Tudu B., Bhattacharyya N., Dutta A., Dutta P.K., Jana A., Bandyopadhyay R., Chatterjee A. (2010). Comparison of multivariate preprocessing techniques as applied to electronic tongue based pattern classification for black tea. Anal. Chim. Acta, 675(1), 8-15.

2. Pearce T.C., Schifmann S. S., Nagle H. T., Gardner J. W. (2006). Handbook of Machine Olfaction: Electronic Nose Technology, Wiley

Liczba wykonawców

1

Uwagi

Specjalność – Informatyka w medycynie

* lub innym, wybranym

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Tlenkowe ogniwa paliwowe – wytwarzanie elektrolitu metodą natrysku zawiesin

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. ang.)

Solid Oxide Fuel Cells – fabrication of electrolyte using suspension spray

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Piotr Jasiński

Konsultant pracy

Mgr inż. Aleksander Chrzan

Cel pracy

Celem pracy jest wytworzenie tlenkowego ogniwa paliwowego z elementem nośnym w postaci anody oraz zbadanie jego działania.

Zadania do wykonania

1.      Studia literaturowe

2.      Wykonanie anody cermetowej YSZ/Ni

3.      Naniesienie elektrolitu YSZ metoda natrysku zawiesin

4.      Naniesie katody z gotowej pasty

5.      Zbadanie właściwości ogniwa

Źródła

1.      Ivers-Tifee E, Weber A, Herbstritt D. “Materials and technologies for SOFC components” Journal of the European Ceramic Society 21 (2001) 1805-1811.

2.      Kosedowski S, Molin S, Jasinski P. “Fabrication and characterization of anode supported solid oxide fuel cells” Functional Materials Letters 4 (2011) 161-165.

Liczba wykonawców

1

Uwagi

dla specjalności Fizyka w Medycynie lub Elektronika w Medycynie

 

 

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Funkcjonalna warstwa anodowa dla SOFC

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Anode functional layer for SOFC

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Piotr Jasiński

Konsultant pracy

Mgr inż. Dagmara Szymczewska

Cel pracy

Celem pracy jest wytworzenie warstwy anodowej o odpowiedniej porowatości oraz strukturze, co przyczyni się do zwiększenia wydajności tlenkowych ogniw paliwowych oraz zbadanie jej przewodności.

Zadania do wykonania

1.      Studia literaturowe

2.      Przygotowanie warstw anodowych o różnej porowatości

3.      Wytworzenie warstwy przejściowej między interfejsem anoda-elektrolit

4.      Zbadanie przewodności

Źródła

1.      T.F. Otero and M. Caballero Romero, Poly (3, 4-ethylendioxithiophene) (PEDOT) oxidation: activation energy and conformational energy, 2008 J. Phys.: Conf. Ser. 127 012016

2.      Chen K, Chen X, Lü Z, Ai N, Huang X, Su W. “Performance of an anode-supported SOFC with anode functional layers” Electrochimica Acta 53 (2008) 7825–7830.

Liczba wykonawców

1

Uwagi

Dla specjalności Fizyka w Medycynie lub Elektronika w Medycynie

 

 


Temat projektu/ (jęz. pol.)

Interfejs użytkownika kamery Thermo Shot F30

Temat projektu/ (jęz. ang.)

Camera Thermo Shot F30 user interface

Opiekun pracy

Prof. Antoni Nowakowski

Konsultant pracy

Dr Mariusz Kaczmarek

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie, realizacja i ocena jakości oprogramowania umożliwiającego szerokie wykorzystanie kamery Thermo Shot F30, w szczególności rejestracja serii obrazów w kontrolowanym okresie czasu.

Zadania do wykonania

Analiza projektowa (specyfikacja wymagań).

Wybór narzędzi programowych do akwizycji obrazów z kamery F30. Opracowanie bazy danych do gromadzenia serii obrazów wizyjnych i w podczerwieni.

Opracowanie projektu systemu (decyzje projektowe z zakresu wykorzystania technologii i algorytmów).

Opracowanie interfejsu użytkownika pozwalającego na wybór okresu rejestracji obrazów i przeprowadzenie podstawowych analiz wybranych ROI.

Opracowanie scenariuszy testowania i przeprowadzenie testów.

Sformułowanie i dyskusja wniosków z uzyskanych wyników prac.

Źródła

1.      M. Diakides, J.D. Bronzino, D.R Petereson, Medical Infrared Imaging – Principles and Practices, CRC Press, Taylor & FrancisGroup, Boca Raton, 2013.

2.      Dokumentacja kamery F30.

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

 

 

Temat projektu/ (jęz. pol.)

Integracja obrazów wizyjnego i podczerwieni kamery Thermo Shot F30

Temat projektu/ (jęz. ang.)

Camera Thermo Shot F30 – integration of images

Opiekun pracy

Prof. Antoni Nowakowski

Konsultant pracy

Dr Mateusz Moderhak

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie, realizacja i ocena jakości oprogramowania umożliwiającego dopasowanie i łączenie obrazów wizyjnych i podczerwieni z kamery Thermo Shot F30, w szczególności korejestracja serii obrazów z ich automatycznym dopasowaniem.

Zadania do wykonania

Analiza stanu wiedzy z zakresu łączenia obrazów podczerwieni i widzialnych, wybór algorytmów dopasowania takich obrazów.

Analiza projektowa (specyfikacja wymagań).

Opracowanie projektu systemu (decyzje projektowe z zakresu wykorzystania technologii i algorytmów).

Realizacja systemu - interfejs.

Testowanie interfejsu użytkownika.

Sformułowanie i dyskusja wniosków z uzyskanych wyników prac, w szczególności dotyczących dokładności dopasowania obrazów.

Źródła

1.      M. Diakides, J.D. Bronzino, D.R Petereson, Medical Infrared Imaging – Principles and Practices, CRC Press, Taylor & FrancisGroup, Boca Raton, 2013.

2.      Literatura z obszaru przetwarzania obrazów, w tym czasopisma z biblioteki IEEE Explorer.

Liczba wykonawców

1

Uwagi

Ważnym jest przeprowadzenie eksperymentów praktycznych

 

 


Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Aplikacja aktywizująca umysłowo-manualnie osoby starsze wykorzystująca tablet graficzny

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. ang.)

Application activating the elderly mentally and manually  using graphic multimedia tablet

Opiekun pracy

Dr inż. Mariusz Kaczmarek

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest napisanie aplikacji, której zadaniem byłaby stymulacja osoby w wieku senioralnym mentalnie i manualnie. Poziom trudności zadań i interfejs graficzny użytkownika powinien być dostosowany do możliwości percepcji osoby starszej. Jako urządzenie wejściowe wykorzystywany byłby tablet graficzny z serii Wacom Bamboo.

Zadania do wykonania

1. Analiza stanu wiedzy z zakresu wspomagania osób starszych, aktywizacji ruchowej i umysłowej z wykorzystaniem technologii informatycznych.

2. Analiza projektowa (specyfikacja wymagań, API, SDK).

3. Opracowanie projektu systemu (decyzje projektowe z zakresu wykorzystania technologii programistycznej i systemu baz danych, GUI, komunikacja z urządzeniami zewnętrznymi typu tablet).

4. Realizacja systemu.

5. Opracowanie scenariuszy testowania i przeprowadzenie testów.

6. Sformułowanie i dyskusja wniosków z uzyskanych wyników prac.

Źródła

1. Czasopisma z biblioteki IEEE Xplore oraz ACM

2. Cay Horstmann, Gary Cornell, Java 2. Techniki zaawansowane. Wydanie II, Helion 2005

3. Spector A, Thorgrimsen L, Woods B, et al. (2003). "Efficacy of an evidence-based cognitive stimulation therapy programme for people with dementia: randomised controlled trial". Br J Psychiatry 183: 248–54.

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 


Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Budowa strony www wraz z systemem do zarządzania treścią, przyjazną dla osób niepełnosprawnych

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. ang.)

Building websites with content management system, friendly for the disabled

Opiekun pracy

Dr inż. Mariusz Kaczmarek

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest napisanie aplikacji, której zadaniem byłaby ułatwienie wprowadzaniem treści i zarządzaniem serwisem www Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Interfejs graficzny użytkownika powinien być dostosowany do możliwości percepcji osoby starszej i niepełnosprawnej.

Zadania do wykonania

1. Analiza stanu wiedzy z zakresu wspomagania osób starszych, aktywizacji ruchowej i umysłowej z wykorzystaniem technologii informatycznych.

2. Analiza projektowa (specyfikacja wymagań, API, SDK).

3. Opracowanie projektu systemu (decyzje projektowe z zakresu wykorzystania technologii programistycznej i systemu baz danych, GUI, komunikacja z urządzeniami zewnętrznymi typu tablet).

4. Realizacja systemu.

5. Opracowanie scenariuszy testowania i przeprowadzenie testów.

6. Sformułowanie i dyskusja wniosków z uzyskanych wyników prac.

Źródła

1. Czasopisma z biblioteki IEEE Xplore oraz ACM

2. Spector A, Thorgrimsen L, Woods B, et al. (2003). "Efficacy of an evidence-based cognitive stimulation therapy programme for people with dementia: randomised controlled trial". Br J Psychiatry 183: 248–54.

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Przygotowanie systemu monitorującego i raportującego ruch danych w sieci

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. ang.)

Preparation of a monitoring system and a reporting network traffic

Opiekun pracy

Dr inż. Mariusz Kaczmarek

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest napisanie aplikacji, której zadaniem byłoby monitorowanie ruchu w serwisie internetowym, np. zapis przeglądanych stron www, zapis informacji o wysyłanych i odbieranych plikach  przez użytkowników, możliwość blokowania treści stron www, możliwość blokowania plików z zadanymi rozszerzeniami.

Zadania do wykonania

1. Analiza stanu wiedzy z zakresu technologii webowych i monitorowania ruchu w sieci

2. Analiza projektowa (specyfikacja wymagań, API, SDK).

3. Opracowanie projektu systemu (decyzje projektowe z zakresu wykorzystania technologii programistycznej i systemu baz danych, GUI).

4. Realizacja systemu.

5. Opracowanie scenariuszy testowania i przeprowadzenie testów.

6. Sformułowanie i dyskusja wniosków z uzyskanych wyników prac.

Źródła

1. Czasopisma z biblioteki IEEE Xplore oraz ACM

 

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Przygotowanie aplikacji zbierającej informacje z czujników temperatury komputerów w sieci

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. ang.)

Developing the network application collecting information from temperature sensors of computers

Opiekun pracy

Dr inż. Mariusz Kaczmarek

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest napisanie aplikacji, której zadaniem byłoby monitorowanie Przygotowanie aplikacji sieciowej  zbierającej informacje z czujników temperatury komputerów(procesor, dysk itp.) z systemem raportującym  (na żywo i do pliku).

Zadania do wykonania

1. Analiza stanu wiedzy z zakresu technologii i protokołów sieciowych i możliwości BIOSu komputerów PC

2. Analiza projektowa (specyfikacja wymagań, API, SDK).

3. Opracowanie projektu systemu (decyzje projektowe z zakresu wykorzystania technologii programistycznej i systemu baz danych, GUI).

4. Realizacja systemu.

5. Opracowanie scenariuszy testowania i przeprowadzenie testów.

6. Sformułowanie i dyskusja wniosków z uzyskanych wyników prac.

Źródła

1. Czasopisma z biblioteki IEEE Xplore oraz ACM

 

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Opracowanie platformy rozwojowej do badania algorytmów biometrycznej identyfikacji na podstawie odcisku palca

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. ang.)

Developing evaluation platform for testing algorithms for biometric identification based on fingerprint

Opiekun pracy

Dr inż. Mariusz Kaczmarek

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie stanowiska i środowiska  do testów algorytmów analizy odcisków palców z zewnętrznego czytnika. W założeniu system ma stanowić podstawę do opracowania ćwiczenia laboratoryjnego dydaktycznego.

Zadania do wykonania

1. Analiza stanu wiedzy z zakresu technologii biometrycznych w szczególności analizy odcisków palców.

2. Analiza projektowa (specyfikacja wymagań, API, SDK).

3. Opracowanie projektu systemu (decyzje projektowe z zakresu wykorzystania technologii programistycznej i systemu baz danych, GUI).

4. Realizacja systemu.

5. Opracowanie scenariuszy testowania i przeprowadzenie testów.

6. Sformułowanie i dyskusja wniosków z uzyskanych wyników prac.

Źródła

1. Czasopisma z biblioteki IEEE Xplore oraz ACM

 

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 


Temat w języku polskim

Ocena wpływu lokalnych zmian temperatury ciała na przepływ powierzchniowy krwi

Temat w języku angielskim

Evaluation of influence of local body temperature change on skin  blood flow

Opiekun pracy

dr hab. inż. Jerzy Wtorek prof. nadzw. PG

Konsultant

mgr inż. Krzysztof Czuszyński

Cel pracy

Celem pracy jest wykonanie układu elektronicznego umożliwiającego optyczną termo diagnostykę. Powinien on zawierać dwa źródła światła o różnych długościach fali do penetracji na różnych głębokościach tkanki. Ponadto układ powinien mieć możliwość wymuszania lokalnych zmian temperatury, aby regulować przepływem powierzchniowym naczyń oraz mierzenia tych zmian.

Zadania do wykonania

1.       Zapoznanie się z podstawami fotopletyzmografii

2.       Zapoznanie się z zagadnieniami termodiagnostyki

3.       Zaprojektowanie i zbudowanie układu pomiarowego

4.       Wykonanie pomiarów za pomocą zestawionego układu

5.       Wykonanie pomiarów termograficznych

6.       Przeprowadzenie analizy porównawczej między termografią a czujnikami PPG.

Źródła

1.       Baza IEEE

2.       Introduction to Biomedical Engineering, J. Enderle, J. Bronzino

3.       Fizjologia człowieka, S. Konturek

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

 


Temat projektu/ (jęz. pol.)

Rozpoznawanie osób na podstawie zdjęć twarzy w środowisku Android SDK

Temat projektu/ (jęz. ang.)

Face recognition using Android SDK

Opiekun pracy

Dr inż. Jacek Rumiński

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie, realizacja i ocena oprogramowania umożliwiającego rozpoznanie osób na podstawie zdjęć twarzy z wykorzystaniem środowiska Android SDK i OpenCV

 

Zadania do wykonania

Analiza stanu wiedzy z zakresu rozpoznawania twarzy, rozpoznawania osób, analiza podobnych rozwiązań

Analiza projektowa (specyfikacja wymagań)

Opracowanie projektu systemu (decyzje projektowe z zakresu wykorzystania technologii, algorytmów, metod doświadczalnych weryfikacji systemu)

Realizacja systemu

Opracowanie scenariuszy testowania i przeprowadzenie testów.

Sformułowanie i dyskusja wniosków z uzyskanych wyników prac.

 

Źródła

1.      Czasopisma z biblioteki IEEE eXplore oraz ACM

2.       Tian, Y.L., Kanade, T., Cohn, J.F.: Facial expression analysis. In: Li, S.Z., Jain, A.K. (eds.) Handbook of Facial Recognition. Springer, Heidelberg (2004)

3.      Maja Pantic , Leon J. M. Rothkrantz, Automatic Analysis of Facial Expressions: The State of the Art, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, v.22 n.12, p.1424-1445, December 2000

Liczba wykonawców

1

Uwagi

Ważnym aspektem pracy jest przeprowadzenie eksperymentów z grupą ochotników


Temat projektu/ j (jęz. pol.)

Rozpoznawanie obiektów na podstawie zdjęć w środowisku Android SDK

Temat projektu/ (jęz. ang.)

Object recognition based on images using Android SDK

Opiekun pracy

Dr inż. Jacek Rumiński

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie, realizacja i ocena oprogramowania rozpoznawania obiektów na podstawie zdjęć w środowisku Andorid SDK i OpenCV.

Zadania do wykonania

Analiza stanu wiedzy z zakresu rozpoznawania obiektów, analizy obrazów, analiza podobnych rozwiązań

Analiza projektowa (specyfikacja wymagań, definicja założeń)

Opracowanie projektu systemu (decyzje projektowe z zakresu wykorzystania technologii, algorytmów, metod doświadczalnych weryfikacji systemu)

Realizacja systemu

Opracowanie scenariuszy testowania i przeprowadzenie testów.

Sformułowanie i dyskusja wniosków z uzyskanych wyników prac.

 

Źródła

1.      Czasopisma z biblioteki IEEE eXplore oraz ACM

2.       Tian, Y.L., Kanade, T., Cohn, J.F.: Facial expression analysis. In: Li, S.Z., Jain, A.K. (eds.) Handbook of Facial Recognition. Springer, Heidelberg (2004)

3.      S.Hashimi i inni, Android 2 Tworzenie aplikacji, Helion, 2010

 

Liczba wykonawców

1

Uwagi

Ważnym aspektem pracy jest przeprowadzenie eksperymentów z grupą ochotników


 

Temat projektu/ (jęz. pol.)

System gromadzenia i prezentacji informacji o rozpoznanych osobach w środowisku urządzeń mobilnych

Temat projektu/ (jęz. ang.)

A system for the collection and presentation of information about recognised individuals in an environment of mobile devices

Opiekun pracy

Dr inż. Jacek Rumiński

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie, realizacja i ocena systemu umożliwiającego pozyskiwanie, gromadzenie i prezentację informacji o rozpoznanych osobach w środowisku urządzeń mobilnych

Zadania do wykonania

Analiza stanu wiedzy z zakresu platform mobilnych, baz danych, wymiany i prezentacji danych w środowiskach mobilnych. Analiza podobnych rozwiązań. Analiza urządzeń typu elektroniczne okulary.

Analiza projektowa (specyfikacja wymagań)

Opracowanie projektu systemu (decyzje projektowe z zakresu wykorzystania technologii, opracowanie projektu realizacji z wykorzystaniem kamery montowanej na platformie mobilnej, prezentacji danych na wyświetlaczu urządzenia mobilnego lub elektronicznych okularów, opracowanie  algorytmów, metod doświadczalnych weryfikacji systemu)

Realizacja systemu

Opracowanie scenariuszy testowania i przeprowadzenie testów.

Sformułowanie i dyskusja wniosków z uzyskanych wyników prac.

 

Źródła

1.      Czasopisma z biblioteki IEEE eXplore oraz ACM

2.      S.Hashimi i inni, Android 2 Tworzenie aplikacji, Helion, 2010

3.      J.D.Bronzino, The Biomedical Engineering Handbook, CRC Press, 2000

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 


Temat projektu/ (jęz. pol.)

System gromadzenia i prezentacji informacji o rozpoznanych obiektach w środowisku urządzeń mobilnych

Temat projektu/ (jęz. ang.)

A system for the collection and presentation of information about recognised objects in an environment of mobile devices

Opiekun pracy

Dr inż. Jacek Rumiński

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie, realizacja i ocena systemu umożliwiającego pozyskiwanie, gromadzenie i prezentację informacji o rozpoznanych obiektach w środowisku urządzeń mobilnych

Zadania do wykonania

Analiza stanu wiedzy z zakresu platform mobilnych, baz danych, wymiany i prezentacji danych w środowiskach mobilnych. Analiza podobnych rozwiązań. Analiza urządzeń typu elektroniczne okulary.

Analiza projektowa (specyfikacja wymagań)

Opracowanie projektu systemu (decyzje projektowe z zakresu wykorzystania technologii, opracowanie projektu realizacji z wykorzystaniem kamery montowanej na platformie mobilnej, prezentacji danych na wyświetlaczu urządzenia mobilnego lub elektronicznych okularów, opracowanie  algorytmów, metod doświadczalnych weryfikacji systemu)

Realizacja systemu

Opracowanie scenariuszy testowania i przeprowadzenie testów.

Sformułowanie i dyskusja wniosków z uzyskanych wyników prac.

 

Źródła

1.      Czasopisma z biblioteki IEEE eXplore oraz ACM

2.       Li, S.Z., Jain, A.K. (eds.) Handbook of Facial Recognition. Springer, Heidelberg (2004)

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 


Temat projektu/ (jęz. pol.)

Oprogramowanie nawigacji domowej w kierunku obiektów o zapamiętanej lokalizacji  

Temat projektu/ (jęz. ang.)

Home navigation software for localization of objects with previously stored coordinates

Opiekun pracy

Dr inż. Jacek Rumiński

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie, realizacja i ocena oprogramowania nawigacji użytkownika w warunkach domowych, wspomagająca proces lokalizacji obiektów, o wcześniej zapamiętanej lokalizacji

Zadania do wykonania

Analiza stanu wiedzy z zakresu nawigacji w warunkach domowych, przetwarzania obrazów i wideo, środowiska Android, z możliwością pozyskiwania danych wideo. Analiza podobnych rozwiązań.

Analiza projektowa (specyfikacja wymagań, opracowanie scenariuszy testowania)

Opracowanie projektu systemu (decyzje projektowe z zakresu wykorzystania technologii, opracowanie projektu realizacji z wykorzystaniem kamery i wyświetlacza urządzenia mobilnego w środowisku Android SDK, opracowanie  algorytmów, metod doświadczalnych weryfikacji systemu)

Realizacja systemu

Przeprowadzenie testów i eksperymentów.

Sformułowanie i dyskusja wniosków z uzyskanych wyników prac.

 

Źródła

1.      Czasopisma z bazy danych IEEE eXplore oraz ACM

2.      Dokumentacja Android SDK

3.       

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 


6.

Temat projektu/ (jęz. pol.)

Interfejs człowiek-komputer w formie interaktywnej piłeczki

Temat projektu/ (jęz. ang.)

Human-computer interface in the form of an interactive ball

Opiekun pracy

Dr inż. Jacek Rumiński

Konsultant pracy

Dr inż. Adam Bujnowski

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie, realizacja i ocena interfejsu człowiek-komputer w formie interaktywnej piłeczki.

Zadania do wykonania

Analiza stanu wiedzy z zakresu mobilnych interfejsów człowiek komputer, metod wymiany danych z urządzeniami mobilnymi. Analiza podobnych rozwiązań.

Analiza projektowa (specyfikacja wymagań, opracowanie scenariuszy testowania)

Opracowanie projektu systemu (decyzje projektowe z zakresu wykorzystania technologii, opracowanie projektu realizacji z wykorzystaniem czujnika ciśnienia – zgniatanie piłeczki, akcelerometru – obroty piłeczki, mikro generatora drżeń, wymiany danych z urządzeniem mobilnym w środowisku Android SDK, opracowanie  algorytmów, metod doświadczalnych weryfikacji systemu)

Realizacja systemu

Przeprowadzenie testów i eksperymentów.

Sformułowanie i dyskusja wniosków z uzyskanych wyników prac.

 

Źródła

1.      Czasopisma z bazy danych IEEE eXplore oraz ACM

2.      Dokumentacja Android SDK

3.      Julie A. Jacko, Human-Computer Interaction Handbook: Fundamentals, Evolving Technologies, and Emerging Applications, CRC Press, 2012

 

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

 

 


Temat projektu/ (jęz. pol.)

Ocena pulsu i częstości oddechu na podstawie sekwencji wideo z kamer urządzeń mobilnych

Temat projektu/ (jęz. ang.)

Estimation of  pulse and respiratory rate based on video sequences recorded by cameras of mobile devices

Opiekun pracy

Dr inż. Jacek Rumiński

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie, realizacja i ocena oprogramowania umożliwiającego ocenę pulsu i częstości oddechu na podstawie sekwencji wideo z kamer urządzeń mobilnych z wykorzystaniem środowiska Android SDK i OpenCV

 

Zadania do wykonania

Analiza stanu wiedzy z zakresu rozpoznawania twarzy, filtracji danych, oceny pulsu i częstości oddechu, analiza podobnych rozwiązań

Analiza projektowa (specyfikacja wymagań)

Opracowanie projektu systemu (decyzje projektowe z zakresu wykorzystania technologii, algorytmów, metod doświadczalnych weryfikacji systemu)

Realizacja systemu

Opracowanie scenariuszy testowania i przeprowadzenie testów.

Sformułowanie i dyskusja wniosków z uzyskanych wyników prac.

 

Źródła

1.      Czasopisma z biblioteki IEEE eXplore oraz ACM

2.       Tian, Y.L., Kanade, T., Cohn, J.F.: Facial expression analysis. In: Li, S.Z., Jain, A.K. (eds.) Handbook of Facial Recognition. Springer, Heidelberg (2004)

3.      Dokumentacja środowiska Android SDK

Liczba wykonawców

1

Uwagi

Ważnym aspektem pracy jest przeprowadzenie eksperymentów z grupą ochotników

 


Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Graficzny interfejs użytkownika pozwalający na kompensację przesunięcia i obrotu  w obrazach termograficznych

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. ang.)

GUI for translation and rotation compensation in thermal images

Opiekun pracy

dr inż. Mateusz Moderhak

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest wykonanie graficznego interfejsu użytkownika w środowisku MATLAB pozwalającego na estymację oraz kompensację przesunięcia oraz obrotu w obrazach parametrycznych otrzymanych w obrazowaniu Aktywnej Termografii Dynamicznej.

Zadania do wykonania

1. Zapoznanie się z problematyką zagadnienia

2. Zapoznanie się z możliwościami pakietu Matlab

3. Projekt algorytmu kompensacji zniekształceń

4. Projekt graficznego interfejsu użytkownika

5. Wykonanie oprogramowania

 

Źródła

Dokumentacja programu Matlab: http://www.mathworks.com/

Multiple view geometry in computer vision, Richard Hartley and Andrew Zisserman, Cambridge University Press, 2004.

Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów, Tadeusiewicz, Korohoda, FPT 1997

zasoby biblioteki PG oraz internetu

 

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 


Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Model elektromechaniczny miokardium

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. ang.)

The electro-mechanical model of miocardium

Opiekun pracy

dr hab. inż. Jerzy Wtorek prof. nadzw. PG

Konsultant pracy

mgr inż. Magdalena Madej

Cel pracy

Celem pracy jest zaimplementowanie modelu matematycznego uwzględniającego wpływ aktywacji elektrycznej na aktywność mechaniczną komórek serca oraz utworzenie pakietu oprogramowania z graficznym interfejsem  użytkownika pozwalającego na testowanie zaimplementowanego modelu przy różnym doborze parametrów. Dodatkowo oprogramowanie powinno umożliwiać testowanie innych, odpowiednio wprowadzonych modeli.

Zadania do wykonania

1.      Przegląd literatury

2.      Wybór i zaimplementowanie modelu matematycznego

3.      Utworzenie pakietu oprogramowania z graficznym interfejsem użytkownika

Źródła

1. D. P. Nickerson - Electro-Mechanical Modelling of Cardiac Cells

2. Hunter, P. J., A. D. McCulloch, and H. E. D. J. Ter Keurs. "Modelling the mechanical properties of cardiac muscle." Progress in biophysics and molecular biology 69.2 (1998): 289-331.

Liczba wykonawców

1

Uwagi

-

 

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Komputerowy model klatki piersiowej

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. ang.)

A 3D model of human thorax

Opiekun pracy

dr hab. inż. Jerzy Wtorek prof. nadzw. PG

Konsultant pracy

mgr inż. Magdalena Madej

Cel pracy

Celem pracy jest zbudowanie modelu klatki piersiowej (FEM) do badań symulacyjnych dotyczących pomiarów elektrycznej i mechanicznej czynności serca.

Zadania do wykonania

1.      Przegląd literatury

2.      Zdefiniowanie właściwości elementów modelu

3.      Budowa modelu w programie Comsol

4.      Weryfikacja modelu, przeprowadzenie wybranych symulacji

Źródła

1. Wang, Li, and Robert Patterson. "Multiple sources of the impedance cardiogram based on 3-D finite difference human thorax models." Biomedical Engineering, IEEE Transactions on 42.2 (1995): 141-148.

 

2. Kim, Deok Won, et al. "Origins of the impedance change in impedance cardiography by a three-dimensional finite element model." Biomedical Engineering, IEEE Transactions on 35.12 (1988): 993-1000.

 

Liczba wykonawców

1

Uwagi

-

 


 

Poniższa tematyka prac skorelowana jest z dwoma programami badawczymi realizowanymi w Zespole Inżynierii medycznej CTO S.A.

-          opracowaniem wszczepialnej pompy osiowej do wspomagania lewej komory serca,

-          badaniami in vitro bioprotez zastawki aortalnej.

Oba programy są realizowane w CTO S.A. od kilku lat. Zagadnienia objęte tematyką prac wchodzą w zakres działalności Zespołu Inżynierii Medycznej.

 

 

Temat nr 1

 

Temat (jęz. pol.)

Projekt i badania układu zasilania oraz ładowania akumulatorów sterownika wszczepialnej pompy osiowej do wspomagania lewej komory serca

Temat (jęz. ang.)

Design and investigation of a power supply and battery charging systems for a Left Ventricle Assist Device controller

Opiekun pracy

prof. Jerzy Wtorek

Konsultanci pracy

Michał Ditrich (CTO S.A.), Natalia Wiśniewska (CTO S.A.)

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie i eksperymentalna weryfikacja układu zasilania oraz ładowania akumulatorów sterownika modelu pompy wspomagającej pracę serca.

Zadania do wykonania

 1. Analiza stanu wiedzy i dostępnych rozwiązań.
 2. Propozycje rozwiązania technicznego problemu.
 3. Dobór akumulatorów zasilających sterowniki.
 4. Zaprojektowanie, wykonanie i badanie układu zapewniającego bezpieczne ładowanie akumulatorów.
 5. Zaprojektowanie wykonanie i badania układu zasilania składającego się z dwóch par akumulatorów, pozwalających na nieprzerwaną pracę sterownika podczas ładowania.

Źródła

Oprócz źródeł ogólnodostępnych wykorzystane zostaną opracowania wewnętrzne CTO S.A.

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 


Temat nr 2

Temat (jęz. pol.)

Projekt i badania układu do akwizycji oraz przetwarzania sygnałów zawierających informacje o położeniu kątowym i prędkości obrotowej wirnika wszczepialnej pompy osiowej do wspomagania lewej komory serca

Temat (jęz. ang.)

Design and investigation of data acquisition systems for angular position and rotational speed signal processing of a Left Ventricle Assist Device

Opiekun pracy

Dr inż. Krzysztof Suchocki

Konsultanci pracy

Michał Ditrich (CTO S.A.), Natalia Wiśniewska (CTO S.A.)

Cel pracy

Celem pracy jest zaprojektowanie i wykazanie na drodze eksperymentu poprawności działania układu do akwizycji oraz przetwarzania sygnałów zawierających informacje o położeniu kątowym i prędkości obrotowej w czasie rzeczywistym wirnika modelu pompy do wspomagania lewej komory serca. Wirnik stanowi element bezszczotkowego silnika prądu stałego i jest wyposażony w magnesy ziem rzadkich.

Zadania do wykonania

 1. Analiza problemu, stanu wiedzy i stosowanych rozwiązań.
 2. Sformułowanie i dyskusja sposobu rozwiązania problemu.
 3. Zaprojektowanie i wykonanie układu pozwalającego na pomiar siły przeciwelektromotorycznej (BEMF - back electromotive force) w silniku pompy.
 4. Zaprojektowanie układu przetwarzającego BEMF na informację o położeniu kątowym i prędkości obrotowej wirnika modelu wszczepialnej pompy do wspomagania lewej komory serca.
 5. Eksperymentalna weryfikacja działania układów z wykorzystaniem modelu wszczepialnej pompy do wspomagania lewej komory serca.

Źródła

Oprócz źródeł ogólnodostępnych wykorzystane zostaną opracowania wewnętrzne CTO S.A.

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 


Temat nr 3

Temat (jęz. pol.)

Projekt i badania układu sterowania końcówką mocy kontrolera wszczepialnej pompy osiowej do wspomagania lewej komory serca

Temat (jęz. Ang.)

Design and investigation of the power stage board control system for a Left Ventricle Assist Device

Opiekun pracy

dr inż. Adam Bujnowski

Konsultant pracy

Michał Ditrich (CTO S.A.), Natalia Wiśniewska (CTO S.A.)

Cel pracy

Celem pracy jest uzyskanie możliwości sterowania prędkością obrotową wirnika modelu pompy osiowej do wspomagania lewej komory serca.

Zadania do wykonania

 1. Analiza stanu wiedzy.
 2. Propozycje rozwiązania technicznego problemu.
 3. Zaprojektowanie i wykonanie układu pozwalającego na sterowanie końcówką mocy modelu wszczepialnej pompy do wspomagania lewej komory serca, w sposób zapewniający możliwość uzyskania i utrzymania zadanej prędkości obrotowej wirnika.
 4. Weryfikacja działania układu z wykorzystaniem końcówki mocy.

Źródła

Oprócz źródeł ogólnodostępnych wykorzystane zostaną opracowania wewnętrzne CTO S.A.

Liczba wykonawców

1

Uwagi

Temat powiązany z zadaniem polegającym na:

 • zaprojektowaniu i badaniu układu do akwizycji oraz przetwarzania sygnałów informujących o położeniu kątowym i prędkości obrotowej wirnika modelu pompy do wspomagania serca,
 • zaprojektowaniu i badaniu końcówki mocy zasilającej silnik bezszczotkowy pompy do wspomagania serca.

 

Temat nr 4

Temat (jęz. pol.)

Projekt i badania końcówki mocy zasilającej bezszczotkowy silnik prądu stałego modelu pompy do wspomagania lewej komory serca

Temat (jęz. ang.)

Design and performance of the power stage board supplying brushless DC electric motor of the model of Left Ventricule Assist Device

Opiekun pracy

dr inż. Adam Bujnowski

Konsultant pracy

Michał Ditrich (CTO S.A.), Natalia Wiśniewska (CTO S.A.)

Cel pracy

Celem pracy jest zaprojektowanie, wykonanie, badanie i wykazanie poprawności działania końcówki mocy zasilającej silnik bezszczotkowy pompy wspomagającej pracę serca.

Zadania do wykonania

 1. Analiza stanu wiedzy.
 2. Dyskusja sposobów rozwiązania technicznego problemu.
 3. Zaprojektowanie i wykonanie układu pozwalającego na uzyskanie mocy zasilającej silnik bezszczotkowy pompy do wspomagania serca.
 4. Eksperymentalna weryfikacja działania układu.

Źródła

Oprócz źródeł ogólnodostępnych wykorzystane zostaną opracowania wewnętrzne CTO S.A.

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 


Temat nr 5

Temat (jęz. pol.)

Zaprojektowanie i wykonanie interfejsu do obsługi sterownika modelu pompy wspomagającej pracę serca

Temat (jęz. ang.)

Design and development of the interface for the model of a Left Ventricle Assist Device

Opiekun pracy

dr inż. Grzegorz Jasiński

Konsultant pracy

Michał Ditrich (CTO S.A.), Natalia Wiśniewska (CTO S.A.), Kinga Dawidowska (CTO S.A.)

Cel pracy

Celem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie interfejsu do obsługi sterownika modelu pompy wspomagającej pracę serca.

Zadania do wykonania

 1. Analiza stosowanych rozwiązań technicznych.
 2. Opracowanie założeń projektowych i projekt interfejsu.
 3. Wykonanie układu pozwalającego na wprowadzanie oraz odczytywanie danych koniecznych do sterowania pracą pompy do wspomagania serca.
 4. Weryfikacja działania interfejsu na stanowisku badawczym podczas testów in vitro modelu pompy.

Źródła

Oprócz źródeł ogólnodostępnych wykorzystane zostaną opracowania wewnętrzne CTO S.A.

Liczba wykonawców

1

Uwagi

Temat powiązany z tematami 1-4

 

Temat nr 6

Temat (jęz. pol.)

Wykonanie programu do rejestracji i przetwarzania sygnałów pomiarowych na stanowisku do testowania in vitro protez zastawek aortalnych z wykorzystaniem środowiska LabVIEW

Temat (jęz. ang.)

Elaboration of the program for recording and processing the measurement signals of in vitro tester of aortic valve prostheses using Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench (LabVIEW)

Opiekun pracy

dr inż. Grzegorz Jasiński

Konsultant pracy

Michał Ditrich (CTO S.A.), Natalia Wiśniewska (CTO S.A.), Kinga Dawidowska (CTO S.A.)

Cel pracy

Celem pracy jest wykonanie i wykazanie poprawności działania programu do rejestracji i przetwarzania sygnałów pomiarowych stanowiska do testowania protez zastawek aortalnych z wykorzystaniem środowiska LabVIEW. Sygnały pomiarowe, takie jak ciśnienie, wydatek przepływu, cyfrowy obraz protezy zastawki oraz ruch tłoka pompy wymuszającej obieg czynnika roboczego powinny być rejestrowane przy wspólnej podstawie czasu.

Zadania do wykonania

 1. Przegląd wymogów i rozwiązań stosowanych na stanowiskach do badań in vitro protez zastawek.
 2. Opracowanie założeń i algorytmu programu.
 3. Wykonanie programu do rejestracji i przetwarzania sygnałów pomiarowych stanowiska do testowania zastawek aortalnych z wykorzystaniem środowiska LabVIEW.
 1. Weryfikacja działania programu z wykorzystaniem testera zastawek.

Źródła

Oprócz źródeł ogólnodostępnych wykorzystane zostaną opracowania wewnętrzne CTO S.A.

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 


Temat nr 7

Temat (jęz. pol.)

Algorytm i układ sterowania temperaturą czynnika roboczego w testerze in vitro protez zastawek aortalnych z wykorzystaniem środowiska LabVIEW

Temat (jęz. ang.)

Algorithm and control system for working medium temperature control in in-vitro tester of an aortic valve prosthesis using Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench (LabVIEW)

Opiekun pracy

dr inż. Grzegorz Jasiński

Konsultant pracy

Michał Ditrich (CTO S.A.), Natalia Wiśniewska (CTO S.A.), Kinga Dawidowska (CTO S.A.)

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie algorytmu a następnie wykonanie na jego podstawie układu sterowania procesem utrzymywania stałej temperatury czynnika roboczego mającego zastosowanie w testerze in vitro protez zastawek aortalnych z wykorzystaniem środowiska LabVIEW.

Zadania do wykonania

 1. Określenie i dyskusja założeń algorytmu.
 2. Przegląd sposobów regulacji temperatury krążącej cieczy.
 3. Propozycje rozwiązania technicznego problemu.
 4. Zaprojektowanie i wykonanie układu sterowania procesem utrzymywania zadanej temperatury czynnika roboczego mającego zastosowanie w testerze zastawek aortalnych.
 5. Wykonanie programu sterującego z wykorzystaniem środowiska LabVIEW.
 6. Weryfikacja działania układu i programu z wykorzystaniem testera zastawek.

Źródła

Oprócz źródeł ogólnodostępnych wykorzystane zostaną opracowania wewnętrzne CTO S.A.

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 


Temat nr 8

Temat (jęz. pol.)

Opracowanie algorytmu i programu do sterowania pracą silnika krokowego napędzającego mechanizm wykonawczy testera in vitro protez zastawek aortalnych z wykorzystaniem środowiska LabVIEW

Temat (jęz. ang.)

Elaboration of the algorithm and program to control step motor actuator of the in vitro tester of an aortic valve prosthesis using Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench (LabVIEW)

Opiekun pracy

prof. Jerzy Wtorek

Konsultant pracy

Michał Ditrich (CTO S.A.), Natalia Wiśniewska (CTO S.A.), Kinga Dawidowska (CTO S.A.)

Cel pracy

Celem pracy jest wykonanie programu umożliwiającego sterowanie pracą silnika krokowego napędzającego mechanizm wykonawczy testera in vitro protez zastawek aortalnych z wykorzystaniem środowiska LabVIEW. Algorytm sterowania pracą silnika zapewnić ma możliwość odtworzenia rytmu pracy lewej komory serca w jak najszerszym zakresie.

Zadania do wykonania

 1. Analiza wymagań dotyczących sterowania pompą tłokową zastosowaną na stanowisku do badań protez zastawek.
 2. Opracowanie i dyskusja algorytmu.
 3. Wykonanie programu do starowania pracą silnika krokowego napędzającego mechanizm wykonawczy testera protez zastawek.
 4. Weryfikacja działania programu z wykorzystaniem testera zastawek.

Źródła

Oprócz źródeł ogólnodostępnych wykorzystane zostaną opracowania wewnętrzne CTO S.A.

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 


Temat nr 9

Temat (jęz. pol.)

Zaprojektowanie i wykonanie interfejsu do obsługi testera in vitro protez zastawek aortalnych z wykorzystaniem środowiska LabVIEW

Temat (jęz. ang.)

Design and implementation of an interface to control the in vitro tester of an aortic valve prosthesis using Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench (LabVIEW)

Opiekun pracy

prof. Antoni Nowakowski

Konsultant pracy

Michał Ditrich (CTO S.A.), Natalia Wiśniewska (CTO S.A.), Kinga Dawidowska (CTO S.A.)

Cel pracy

Celem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie interfejsu do obsługi testera zastawek aortalnych z wykorzystaniem środowiska LabVIEW. Interfejs powinien umożliwiać komunikację użytkownika z układami startującymi praca stanowiska oraz z układami kontrolno-pomiarowymi.

Zadania do wykonania

 1. Analiza wymagań dotyczących interfejsu.
 2. Opracowanie założeń dotyczących funkcjonalności interfejsu.
 3. Zaprojektowanie i wykonanie interfejsu do obsługi testera zastawek aortalnych z wykorzystaniem środowiska LabVIEW.
 4. Weryfikacja działania interfejsu.

Źródła

Oprócz źródeł ogólnodostępnych wykorzystane zostaną opracowania wewnętrzne CTO S.A.

Liczba wykonawców

1

Uwagi

Temat ściśle powiazany z tematami 5-7

 

 

 


 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej

Dydaktyczny system pomiarowy oparty na LabView do badania czujników tlenu rozpuszczonego w wodzie

Temat pracy dyplomowej
w języku angielskim

Educational measuring system based on LabView environment for researching of oxygen sensors

Opiekun pracy

dr inż. Krzysztof Suchocki

Konsultant pracy

dr inż. Krzysztof Suchocki

Cel pracy

Opracowanie struktury systemu pomiarowego z interfejsem RS/USB i oprogramowania sterującego w środowisku LabView do celów laboratorium dydaktycznego.

Zadania do wykonania

Zakres pracy :

 

Studium literaturowe z zakresu budowy i zasady działania czujników tlenu rozpuszczonego w wodzie.

 

Zapoznanie się ze środowiskiem LabView.

 

Opracowanie systemu pomiarowego w oparciu o oprogramowanie LabView do badania czujników stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie.

 

Opracowanie skryptu w wersji elektronicznej do ćwiczenia laboratoryjnego.

 

Opracowanie aktywnego protokołu pomiarowego do ćwiczenia laboratoryjnego.

 

Wymagania :

·         Wiedza z zakresu elektrochemicznych metod pomiaru,

·         Umiejętność programowania.

Literatura

1.      Miłek M., „Metrologia elektryczna wielkości nieelektrycznych”, Wydawnictwo Uniwersytet Zielonogórski, 2006.

2.      Nawrocki W., „Komputerowe systemy pomiarowe”, Warszawa, WKiŁ, 2006.

3.      Tłaczała W., „Środowisko LabView w eksperymencie pomiarowym”, Warszawa, WNT, 2002.

4.      Lesiak P. T., „Inteligentna technika pomiarowa”, Radom, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, 2001.

5.      Suchocki K., materiały z wykładu „Sensory i przetworniki pomiarowe”, wersja elektroniczna.

Uwagi

 

Dyplomant

 


Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej

Dydaktyczny system pomiarowy oparty na LabView do badania mikroczujników ciśnienia

Tytuł pracy w języku angielskim

Educational measuring system based on LabView environment for researching of microsensors for pressure

Opiekun pracy

dr inż. Krzysztof Suchocki

Konsultant pracy

dr inż. Krzysztof Suchocki

Cel pracy

Opracowanie struktury systemu pomiarowego i oprogramowania sterującego w środowisku LabView do celów laboratorium dydaktycznego.

Zadania do wykonania

Zakres pracy :

 

Studium literaturowe z zakresu budowy i zasady działania mikroczujników do pomiaru ciśnienia.

 

Zapoznanie się ze środowiskiem LabView.

 

Opracowanie systemu pomiarowego w oparciu o oprogramowanie LabView do badania mikroczujników ciśnienia.

 

Opracowanie skryptu w wersji elektronicznej do ćwiczenia laboratoryjnego.

 

Opracowanie aktywnego protokołu pomiarowego do ćwiczenia laboratoryjnego.

 

Wymagania :

·         Wiedza z zakresu metod pomiaru wielkości nieelektrycznych,

·         Umiejętność programowania.

Literatura

1.      Miłek M., „Metrologia elektryczna wielkości nieelektrycznych”, Wydawnictwo Uniwersytet Zielonogórski, 2006.

2.      Nawrocki W., „Komputerowe systemy pomiarowe”, Warszawa, WKiŁ, 2006.

3.      Tłaczała W., „Środowisko LabView w eksperymencie pomiarowym”, Warszawa, WNT, 2002.

4.      Lesiak P. T., „Inteligentna technika pomiarowa”, Radom, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, 2001.

5.      Suchocki K., Materiały z wykładu „Sensory i przetworniki pomiarowe”, wersja elektroniczna.

Uwagi

 

Dyplomant

 


Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej

Dydaktyczny system pomiarowy oparty na LabView do badania mikroczujników temperatury

Tytuł pracy w języku angielskim

Educational measuring system based on LabView environment for researching of microsensors for temperature

Opiekun pracy

dr inż. Krzysztof Suchocki

Konsultant pracy

dr inż. Krzysztof Suchocki

Cel pracy

Opracowanie struktury systemu pomiarowego i oprogramowania sterującego w środowisku LabView do celów laboratorium dydaktycznego.

Zadania do wykonania

Zakres pracy :

 

Studium literaturowe z zakresu budowy i zasady działania mikroczujników do pomiaru temperatury.

 

Zapoznanie się ze środowiskiem LabView.

 

Opracowanie systemu pomiarowego w oparciu o oprogramowanie LabView do badania mikroczujników temperatury.

 

Opracowanie skryptu w wersji elektronicznej do ćwiczenia laboratoryjnego.

 

Opracowanie aktywnego protokołu pomiarowego do ćwiczenia laboratoryjnego.

 

Wymagania :

·         Wiedza z zakresu metod pomiaru wielkości nieelektrycznych,

·         Umiejętność programowania.

Literatura

1.      Miłek M., „Metrologia elektryczna wielkości nieelektrycznych”, Wydawnictwo Uniwersytet Zielonogórski, 2006.

2.      Nawrocki W., „Komputerowe systemy pomiarowe”, Warszawa, WKiŁ, 2006.

3.      Tłaczała W., „Środowisko LabView w eksperymencie pomiarowym”, Warszawa, WNT, 2002.

4.      Lesiak P. T., „Inteligentna technika pomiarowa”, Radom, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, 2001.

5.      Suchocki K., Materiały z wykładu „Sensory i przetworniki pomiarowe”, wersja elektroniczna.

Uwagi

 

Dyplomant

 


Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej

Dydaktyczny system pomiarowy oparty na LabView do badania czujników przepływu

Tytuł pracy w języku angielskim

Educational measuring system based on LabView environment for researching of flow sensors

Opiekun pracy

dr inż. Krzysztof Suchocki

Konsultant pracy

dr inż. Krzysztof Suchocki

Cel pracy

Opracowanie struktury systemu pomiarowego i oprogramowania sterującego w środowisku LabView do celów laboratorium dydaktycznego.

Zadania do wykonania

Zakres pracy :

 

Studium literaturowe z zakresu budowy i zasady działania czujników przepływu.

 

Zapoznanie się ze środowiskiem LabView.

 

Opracowanie systemu pomiarowego w oparciu o oprogramowanie LabView do badania czujników przepływu.

 

Opracowanie skryptu w wersji elektronicznej do ćwiczenia laboratoryjnego.

 

Opracowanie aktywnego protokołu pomiarowego do ćwiczenia laboratoryjnego.

 

Wymagania :

·         Wiedza z zakresu metod pomiaru wielkości nieelektrycznych,

·         Umiejętność programowania.

Literatura

1.      Miłek M., „Metrologia elektryczna wielkości nieelektrycznych”, Wydawnictwo Uniwersytet Zielonogórski, 2006.

2.      Nawrocki W., „Komputerowe systemy pomiarowe”, Warszawa, WKiŁ, 2006.

3.      Tłaczała W., „Środowisko LabView w eksperymencie pomiarowym”, Warszawa, WNT, 2002.

4.      Lesiak P. T., „Inteligentna technika pomiarowa”, Radom, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, 2001.

5.      Suchocki K., Materiały z wykładu „Sensory i przetworniki pomiarowe”, wersja elektroniczna.

Uwagi

 

Dyplomant

 


Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej

System do rehabilitacji stawu kolanowego

Temat pracy dyplomowej w języku angielskim

System for rehabilitation of knee joint

Opiekun pracy

dr inż. Krzysztof Suchocki

Konsultant pracy

dr inż. Krzysztof Suchocki

Cel pracy

Opracowanie systemu w oparciu o szynę rehabilitacyjną do rehabilitacji stawu kolanowego i oceny stanu jego rehabilitacji.

Zadania do wykonania

Zakres pracy :

 

Studium literaturowe z zakresu budowy, właściwości i parametrów opisujących staw kolanowy oraz typowych jego uszkodzeń.

 

Stosowane do chwili obecnej metody rehabilitacji stawów kolanowych, ich wady i zalety.

 

Opracowanie koncepcji modułu szyny rehabilitacyjnej – do ruchu aktywnego lub/i wymuszenia ruchu biernego. Metody regulacji kąta obrotu szyny i siły. Metody pomiaru kąta i siły.

 

Opracowanie prototypu szyny rehabilitacyjnej.

 

Weryfikacja właściwości opracowanej szyny rehabilitacyjnej.

 

Wymagania :

·         Wiedza z zakresu miernictwa wielkości nieelektrycznych,

·         Wiedza z zakresu anatomii,

·         Podstawowe wiadomości z zakresu mechaniki.

Literatura

1.      Miłek M., „Metrologia elektryczna wielkości nieelektrycznych”, Wydawnictwo Uniwersytet Zielonogórski, 2006.

2.      Nawrocki W., „Komputerowe systemy pomiarowe”, Warszawa, WKiŁ, 2006.

3.      Lesiak P. T., „Inteligentna technika pomiarowa”, Radom, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, 2001.

4.      Suchocki K., Materiały z wykładu „Sensory i przetworniki pomiarowe”, wersja elektroniczna.

Uwagi

 

Dyplomant

 


Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej

System do rehabilitacji stawu nadgarstka

Temat pracy dyplomowej w języku angielskim

System for rehabilitation of wrist joint

Opiekun pracy

dr inż. Krzysztof Suchocki

Konsultant pracy

dr inż. Krzysztof Suchocki

Cel pracy

Opracowanie systemu do rehabilitacji nadgarstka i oceny stanu jego rehabilitacji.

Zadania do wykonania

Zakres pracy :

 

Studium literaturowe z zakresu budowy, właściwości i parametrów opisujących staw nadgarstka oraz typowych jego uszkodzeń.

 

Stosowane do chwili obecnej metody rehabilitacji stawów nadgarstka, ich wady i zalety.

 

Opracowanie koncepcji modułu szyny rehabilitacyjnej – do ruchu aktywnego lub/i wymuszenia ruchu biernego. Metody regulacji kąta obrotu szyny i siły. Metody pomiaru kata i siły.

 

Opracowanie prototypu szyny rehabilitacyjnej.

 

Weryfikacja właściwości opracowanej szyny rehabilitacyjnej.

 

Wymagania :

·         Wiedza z zakresu miernictwa wielkości nieelektrycznych,

·         Wiedza z zakresu anatomii,

·         Podstawowe wiadomości z zakresu mechaniki.

Literatura

1.      Miłek M., „Metrologia elektryczna wielkości nieelektrycznych”, Wydawnictwo Uniwersytet Zielonogórski, 2006.

2.      Nawrocki W., „Komputerowe systemy pomiarowe”, Warszawa, WKiŁ, 2006.

3.      Lesiak P. T., „Inteligentna technika pomiarowa”, Radom, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, 2001.

4.      Suchocki K., Materiały z wykładu „Sensory i przetworniki pomiarowe”, wersja elektroniczna.

Uwagi

 

Dyplomant

 

 


Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej

System do rehabilitacji stawu skokowego

Temat pracy dyplomowej w języku angielskim

System for rehabilitation of ankle joint

Opiekun pracy

dr inż. Krzysztof Suchocki

Konsultant pracy

dr inż. Krzysztof Suchocki

Cel pracy

Opracowanie systemu do rehabilitacji stawu skokowego i oceny stanu jego rehabilitacji.

Zadania do wykonania

Zakres pracy :

 

Studium literaturowe z zakresu budowy, właściwości i parametrów opisujących staw skokowy oraz typowych jego uszkodzeń.

 

Stosowane do chwili obecnej metody rehabilitacji stawów skokowych, ich wady i zalety.

 

Opracowanie koncepcji modułu szyny rehabilitacyjnej – do ruchu aktywnego lub/i wymuszenia ruchu biernego. Metody regulacji kąta obrotu szyny i siły. Metody pomiaru kąta i siły.

 

Opracowanie prototypu szyny rehabilitacyjnej.

 

Weryfikacja właściwości opracowanej szyny rehabilitacyjnej.

 

Wymagania :

·         Wiedza z zakresu miernictwa wielkości nieelektrycznych,

·         Wiedza z zakresu anatomii,

·         Podstawowe wiadomości z zakresu mechaniki.

Literatura

1.      Miłek M., „Metrologia elektryczna wielkości nieelektrycznych”, Wydawnictwo Uniwersytet Zielonogórski, 2006.

2.      Nawrocki W., „Komputerowe systemy pomiarowe”, Warszawa, WKiŁ, 2006.

3.      Lesiak P. T., „Inteligentna technika pomiarowa”, Radom, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, 2001.

4.      Suchocki K., Materiały z wykładu „Sensory i przetworniki pomiarowe”, wersja elektroniczna.

Uwagi

 

Dyplomant

 

 


Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej

Nowa metoda kalibracji elektrod woltamperometrycznych

Temat pracy dyplomowej w języku angielskim

A new method for calibration of voltammetric electrodes

Opiekun pracy

dr inż. Krzysztof Suchocki

Konsultant pracy

dr inż. Krzysztof Suchocki

Cel pracy

Opracowanie metody kalibracji elektrod woltamperometrycznych wykorzystującej zmianę gradientu potencjału pola elektrycznego na ich powierzchni.

Zadania do wykonania

Zakres pracy :

 

Studium literaturowe z zakresu budowy, właściwości i parametrów opisujących elektrody woltamperometryczne oraz metod ich kalibracji.

 

Opracowanie podstaw teoretycznych nowej metody kalibracji. Opracowanie modelu matematycznego rozkładu potencjału pola elektrycznego w objętości badanego roztworu. Wyznaczenie wpływu umieszczenia elektrod pomocniczych na rozkład potencjału pola elektrycznego. Wyznaczenie „wirtualnej” zmiany stężenia w pobliżu powierzchni elektrody.

 

Opracowanie prototypu elektrody woltamperometrycznej z elektrodami pomocniczymi.

 

Weryfikacja właściwości opracowanej metody kalibracji.

 

Wymagania :

·         Wiedza z zakresu pomiarów elektrochemicznych.

Literatura

1.      Miłek M., „Metrologia elektryczna wielkości nieelektrycznych”, Wydawnictwo Uniwersytet Zielonogórski, 2006.

2.      Nawrocki W., „Komputerowe systemy pomiarowe”, Warszawa, WKiŁ, 2006.

3.      Lesiak P. T., „Inteligentna technika pomiarowa”, Radom, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, 2001.

4.      Suchocki K., Materiały z wykładu „Sensory i przetworniki pomiarowe”, wersja elektroniczna.

Uwagi

 

Dyplomant

 

 

 


Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Miniaturowe elektrody jonoselektywne do zastosowania w analityce medycznej

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. ang.)

Miniaturized ion-selective electrodes for medical analytics

Opiekun pracy

dr hab. inż. Elżbieta Luboch, prof. nadzw. PG

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Zaprojektowanie (skład membrany) i przetestowanie czujników potencjometrycznych – membranowych elektrod jonoselektywnych (ISE), selektywnych na wybrane biojony – istotne w analityce medycznej. Konstrukcja miniaturowych elektrod jonoselektywnych, na bazie elektrod otrzymanych techniką sitodruku.

Zadania do wykonania

1. Przegląd literatury dotyczącej: struktury jonoforów, szczególnie tych dla elektrod selektywnych na kationy metali istotnych w diagnostyce laboratoryjnej; czujników potencjometrycznych - membranowych elektrod jonoselektywnych i miniaturowych elektrod jonoselektywnych.

2. Przygotowanie membran i zbadanie charakterystyki klasycznych elektrod jonoselektywnych zawierających wybrane jonofory.

3. Przygotowanie miniaturowych elektrod typu all-solid-state zawierających membrany z takimi samymi jonoforam,i jak klasyczne ISE, o składzie zoptymalizowanym dla tego typu elektrod.

4. Zbadanie właściwości miniaturowych, przygotowanych jak w pkt. 3, czujników i porównanie z właściwościami klasycznych ISE, opartych o te same jonofory.

5.  Opracowanie uzyskanych wyników.

Źródła

1.  Brzózka Z., Wróblewski W.: Sensory chemiczne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 1998.

2. Brzózka Z.: Miniaturyzacja w analityce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2005.

3. Cygański A., Podstawy metod elektroanalitycznych. Warszawa: WNT 1999.

4. Bühlmann  P., Pretsch E., Bakker E., Chem. Rev.,98, 1593

 (1998)

 5. Janata J., Principles of Chemical Sensors, Springer, New York   2010.

6.     E. Luboch, Zeszyty Naukowe PG, Chemia 54 (2007)

7.  Umezawa Y., Bühlmann P., Umezawa K., Tohda K., Amemiya S.: Pure & Appl. Chem., 72, 1851 (2000).

8. Bobacka J., Ivaska A., Lewenstam A., Chem. Rev., 108, 329 (2008)

9.  Lindner. E. Umezawa Y., Pure Appl. Chem., 80, 85 (2008)

10. Publikacje opiekuna pracy dyplomowej

Liczba wykonawców

2

Uwagi

 

 


Temat projektu/pracy

 dyplomowej

 inżynierskiej (jęz. pol.)

Konstrukcja miniaturowego czujnika potencjometrycznego S-C-ISE do oznaczania wybranych bio-jonów i zbadanie właściwości

otrzymanej miniaturowej elektrody

Temat projektu/pracy

 dyplomowej

 inżynierskiej (jęz. ang.)

Construction of miniaturized solid-contact  ion-selective electrode for bio-ions and investigation of its characteristics, selectivities and other properties.

Opiekun pracy - promotor

Prof.  Maria Bocheńska

Konsultant pracy

Mgr inż. Marcin  Urbanowicz,  doktorant

Mgr inż. Artur  jasiński,  doktorant

Cel pracy

Docelowo planowana jest budowa  miniaturowego ogniwa pomiarowego i monitorowania jonów w płynach fizjologicznych  lub wodach pitnych

Zadania do wykonania

 

 1. Opracowanie składu membrany opartej na otrzymanym jonoforze i otrzymanie (wylewanie)  membrany
 2. Konstrukcja klasycznej elektrody bazując na otrzymanej membranie wg wskazań prowadzącego
 3. Konstrukcja elektrody zminiaturyzowanej z tym samym jonoforem  i porównanie właściwości obydwu elektrod

Źródła

        M. Guziński – Praca Doktorska, PG, Gdańsk 2013

        E. Lindner, Y. Umezawa, Pure & Appl. Chem. 2008, 80, 85

Liczba wykonawców

1 - 2

Uwagi

 

Wskazane jest zainteresowanie się tematem jeszcze w tym semestrze, aby móc wcześniej poznać i opracować część teoretyczną pracy inżynierskiej.

 

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Symetryczny kondensator elektrochemiczny dla szybkiego rozładowania

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. ang.)

Electrochemical capacitor for fast discharging proceses

Opiekun pracy

A. Lisowska-Oleksiak

Konsultant pracy

A.P. Nowak

Cel pracy

 

Zadania do wykonania

1.Synteza warstw elektrodowych zawieraących polimer elektoaktywny , tlenki metali przejściowych i/lub tlenek grafenu

2. Konstrukcja urządzenia z separatorem polietylenowym w kontakcie z elektrolitem wodnym i niewodnym

Źródła

1.A. Czerwniński, Ogniwa baterie, akumulatory\

2. A.B Conway electrochemical supecapacitors

3. Aktualne publikacje o zasięgu międzynarodowym

 

Liczba wykonawców

2

Uwagi

Znajomość angielskiego pomocna

 

 

 

 


Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Litowo jonowy superkondensator hybrydowy

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. ang.)

Lithium ion hybrid capacitor

Opiekun pracy

A. Lisowska-Oleksiak

Konsultant pracy

A.P. Nowak

Cel pracy

 

Zadania do wykonania

1.Synteza warstw elektrodowych zawierających polimer elektoaktywny , tlenki metali przejściowych i/lub tlenek grafenu

2. Konstrukcja urządzenia asymetrycznego z udziałem elektrody LiC6 .

Źródła

1.A. Czerwniński, Ogniwa baterie, akumulatory\

2. A.B Conway electrochemical supecapacitors

3. Aktualne publikacje o zasięgu międzynarodowym

Liczba wykonawców

2

Uwagi

Znajomość angielskiego pomocna

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Konstrukcja i badanie właściwości optod do oznaczania biojonów/leków w wodzie i/lub płynach ustrojowych

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. ang.)

The construction and studies of properties of optodes for bioions/drugs determination in water and/or body fluids

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Ewa Wagner-Wysiecka

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest przygotowanie czujników optycznych opartych na wyselekcjonowanych w trakcie wcześniejszych badań receptorach jonów oraz przygotowanie ich charakterystyki

Zadania do wykonania

1. Przegląd literatury związanej z realizowanym tematem pracy.

2. Przygotowanie serii optod i przeprowadzenie pomiarów mających na celu scharakteryzowanie otrzymanych czujników.

3. Dyskusja uzyskanych wyników i określenie przydatności badanych czujników do oznaczeń biojonów w wodzie i/lub płynach ustrojowych.

Źródła

Aktualne pozycje literaturowe obejmujące doniesienia opublikowane w 2014.

Liczba wykonawców

2

Uwagi

 

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

ZASTOSOWANIE CIECZY JONOWYCH W CHEMII I BIOTECHNOLOGII

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. ang.)

APPLICATION OF IONIC LIQUIDS IN CHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY

Opiekun pracy

DR JOLANTA SZCZYGELSKA-TAO

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie przeglądu literaturowego na temat cieczy jonowych i ich zastosowanie, a następnie synteza laboratoryjna przykładowych związków.

Zadania do wykonania

1. Przegląd literaturowy na temat cieczy jonowych

2. Synteza wybranej cieczy jonowej

3. Badanie właściwości otrzymanego związku

Źródła

1. . Oryginalne prace naukowe

2.

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

POCHODNE FLAWONU, SYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. ang.)

FLAVONE DERIVATIVES, SYNTHESIS AND THEIR PROPERTIES

Opiekun pracy

DR JOLANTA SZCZYGELSKA-TAO

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie syntezy flawonu i jego pochodnych oraz zbadanie jego właściwości fluorescencyjnych

Zadania do wykonania

1. Przegląd literaturowy na temat flawonoidów

2. Synteza flawonu

3. Badanie właściwości flawonu

Źródła

1. Oryginalne prace naukowe

2.

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

SYNTEZA LIGANDÓW WYKORZYSTYWANYCH DO MODYFIKACJI POWIERZCHNI STAŁEJ

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. ang.)

SYNTHESIS OF LIGANDS USED FOR SOLID SURFACE MODIFICATION

Opiekun pracy

DR JOLANTA SZCZYGELSKA-TAO

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie syntezy związku chemicznego posiadającego grupy funkcyjne zdolne do wiązania chemicznego z powierzchnią żelu krzemionkowego oraz zbadanie zdolności zmodyfikowanej powierzchni do prekoncentracji jonów.

Zadania do wykonania

1. Przegląd literaturowy na temat modyfikacji powierzchni stałej

2. Synteza związków zdolnych do chemisorpcji

3. Badanie zmodyfikowanej powierzchni.

Źródła

1. . Oryginalne prace naukowe

2.   ....

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

ALKALOIDY NATURALNE I SYNTETYCZNE, OTRZYMYWANIE I REAKCJE CHARAKTERYSTYCZNE

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. ang.)

NATURAL AND SYNTHETIC ALKALOIDS, PREPARATION AND CHARACTERISTIC REACTIONS

Opiekun pracy

DR JOLANTA SZCZYGELSKA-TAO

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie przeglądu literaturowego na temat alkaloidów i ich zastosowania, a następnie laboratoryjna synteza wybranych alkaloidów

Zadania do wykonania

1. Przegląd literaturowy na temat alkaloidów

2. Otrzymywanie wybranych alkaloidów

3. Badanie właściwości wybranych alkaloidów

Źródła

1. . Oryginalne prace naukowe

2.

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 


Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Analiza ochronności osłon stałych przed promieniowaniem X w pracowniach rentgenowskich

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. ang.)

Analysis of effectiveness of protective shields against X rays in the X-ray laboratories

Opiekun pracy

dr Brygida Mielewska

 

Konsultant pracy

 

 

Cel pracy

Celem pracy jest analiza dokumentacji wymaganej do użytkowania  pracowni diagnostycznych wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie. Obejmuje ona zapoznanie się z obecnym stanem prawnym, typowymi obliczeniami stosowanymi w ochronie radiologicznej w odniesieniu do personelu, materiałów osłonnych oraz warunków lokalowych, tak aby spełnione były wymogi gwarantujące bezpieczeństwo pracy z urządzeniami wytwarzającymi promieniowanie X.

Zadania do wykonania

1.       Dokonanie analizy zagrożeń wynikających z ekspozycji człowieka na promieniowanie rentgenowskie.

2.       Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi pracy i ochrony przed promieniowaniem

3.       Analiza kryteriów oceny zagrożeń na podstawie wybranych projektów osłon.

4.       Obliczenia ochronności analizowanych osłon.

Źródła

1.Ustawa Prawo atomowe – z 29 listopada 2000r  tekst jednolity:Dz.U.nr161 z 2004r poz. 1689 z póź. Zmianami Dz.U. nr 52 z 2006r poz. 368

2.Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 18.01,2005r. w sprawie dawek granicznych  promieniowania jonizującego  Dz. U. Nr.20 z 2005r. poz.168

3.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.08.2006r w sprawie szczegółowych  warunków bezpiecznej pracy z aparatami RTG stosowanymi w celach medycznych  Dz. U. Nr.180 z 2006r poz. 1325

4.PN-86 / I – 80001 Materiały i sprzęt ochronny przed promienowaniem X i gamma. Obliczanie osłon stałych.

Liczba wykonawców

1

 

Uwagi

Kontakt: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, musisz aktywować JavaScript, by go obejrzeć.

 

 

 

 


 

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Ocena dawki w medycynie  nuklearnej

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. ang.)

Dose estimation in nuclear medicine

Opiekun pracy

dr Brygida Mielewska

 

Konsultant pracy

 

 

Cel pracy

Celem pracy jest obliczenie i analiza dawki od wybranych radionyklidow stosowanych w medycynie nuklearnej. Obejmuje ona zapoznanie się z obecnym stanem prawnym, typowymi obliczeniami i procedurami stosowanymi w medycynie nuklearnejoraz ochronie radiologicznej w odniesieniu do pacjentów i personelu w przypadku zastosowania  określonego radiofarmaceutyku.

Zadania do wykonania

1.       Dokonanie analizy warunków stosowania wybranego radiofarmaceutyku oraz zagrożeń wynikających z jego podaniem.

2.       Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi pracy i ochrony przed promieniowaniem

3.       Obliczanie dawki w ciele pacjenta w funkcji czasu, aktywności i oceny zagrożenia dla osób kontaktujących się z pacjentem

 

Źródła

1.Ustawa Prawo atomowe – z 29 listopada 2000r  tekst jednolity:Dz.U.nr161 z 2004r poz. 1689 z póź. zmianami Dz.U. nr 52 z 2006r poz. 368

2.Stosowne Rozporządzenia Rady Ministrów oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia

3. Zanzonico P.B., Internal Radionuclide Radiation Dosimetry:

A Review of Basic Concepts and Recent

Developments, J.Nucl.Med. 41 (2000) 287.

Liczba wykonawców

1

 

Uwagi

Kontakt: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, musisz aktywować JavaScript, by go obejrzeć.

 

 

 


Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Pomiar i analiza widm absorpcji cząsteczek biologicznych  przy użyciu spektrofotometru UV-VIS

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. ang.)

Measurements and analysis of absorption spectra of biological molecules with the use of spectrophotometer UV-VIS

 

Opiekun pracy

Dr Brygida Mielewska

 

Konsultant pracy

-

 

Cel pracy

Pomiar i analiza widm absorpcji wybranych cząsteczek biologicznych przy użyciu spektrofotometru

 

Zadania do wykonania

1.Zapoznanie z techniką pomiaru absorpcjometrycznego

2.Pomiary widm absorpcji i ekstynkcji wybranych cząsteczek

3. Analiza widm i wnioski

 

Źródła

1. Z. Jóźwiak, G. Bartosz, Biofizyka Wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami

 

Liczba wykonawców

1

 

Uwagi

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Obliczenia struktury elektronowej 2- Br pirymidyny

 

Temat projektu/pracy dyplomowej inżynierskiej (jęz. ang.)

Electronic structure calculation of 2-Br pirymidine

 

Opiekun pracy

Dr inż. Marta Łabuda

 

Konsultant pracy

 

 

Cel pracy

Chcemy uzyskać podstawowe dane spektroskopowe (widmo absorpcji, energie jonizacji, strukturę wibracyjną) dla podanej cząsteczki za pomocą metod ab initio chemii kwantowej takich jak  metoda Hartree Focka, Complete Active Space Self Consistent Field, Coupled Cluster oraz metody funkcjonału gęstości (Density Functional Theory). 

 

Zadania do wykonania

1.      Opracowanie geometrii molekuły

2.      Dobór bazy funkcyjnej

3.      Obliczenie wartości energii potencjalnej metodami chemii kwantowej (HF, CASSCF) dla wybranego układu

4.      Wizualizacja wyników

5.      Porównanie wyników z istniejącymi w literaturze.

 

Źródła

1.   L. Piela, „Idee chemii kwantowej”,  PWN 2005

2. A. Szabo, N. S. Ostlund, “Modern Quantum Chemistry” McMillan, New York 1982

3. Przewodnik użytkownika do pakietów obliczeniowych: MOLPRO i GAUSSIAN oraz programu GABEDIT

4. Artykuły naukowe udostępnione zainteresowanym.

 

Liczba wykonawców

1

 

Uwagi

Praca teoretyczno-aplikacyjna w oparciu o już istniejące oprogramowanie. Mile widziana motywacja do szukania niestandardowych rozwiązań. Podstawowa znajomość jęz. angielskiego jest dodatkowym atutem.

 

         

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Obliczenia fotochemicznych właściwości cząsteczki 5-Cl pirymidyny

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. ang.)

Photochemical properties calculations of 5-Cl pirymidine molecule

Opiekun pracy

Dr inż. Marta Łabuda

Konsultant pracy

 

Cel pracy i zadania do wykonania

Chcemy uzyskać podstawowe dane spektroskopowe (widmo absorpcji, energie jonizacji, strukturę wibracyjną) dla podanej cząsteczki za pomocą metod ab initio chemii kwantowej takich jak  metoda Hartree Focka, Complete Active Space Self Consistent Field, Coupled Cluster oraz metody funkcjonału gęstości (Density Functional Theory). 

Źródła

1. L. Piela, „Idee chemii kwantowej”,  PWN 2005

2. A. Szabo, N. S. Ostlund, “Modern Quantum Chemistry” McMillan, New York 1982

3. Przewodnik użytkownika do pakietów obliczeniowych: MOLPRO i GAUSSIAN

4.Literatura specjalistyczna udostępniona zainteresowanym

Liczba wykonawców

1

Uwagi

Praca teoretyczno-aplikacyjna w oparciu o już istniejące oprogramowanie. Mile widziana motywacja do szukania niestandardowych rozwiązań. Podstawowa znajomość jęz. angielskiego jest dodatkowym atutem.

 


Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Badanie struktury elektronowej oraz widma fotoelektronów  mrówczanu izobutylu

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. ang.)

Investigation of the electronic structure and photoelectron spectrum of isobutyl formate

Opiekun pracy

Dr inż. Marta Łabuda

Konsultant pracy

Dr inż. Małgorzata Śmiałek -Telega

Cel pracy i zadania do wykonania

Mrówczan izobutylu jest popularnym estrem mającym malinowy zapach. Celem pracy jest przeprowadzenie symulacji komputerowych właściwości cząsteczki takich jak: geometria, częstość drgań, energia potencjału, energia jonizacji, orbitale molekularne oraz wyznaczenie stanów wzbudzonych i widma za pomocą spektroskopii fotoelektronów. Student zapozna się z podstawowymi pojęciami i metodami niezbędnymi do przeprowadzenia symulacji za pomocą pakietów GAUSSIAN i MOLPRO.

 

Źródła

1.   L. Piela, „Idee chemii kwantowej”,  PWN 2005

2. A. Szabo, N. S. Ostlund, “Modern Quantum Chemistry” McMillan, New York 1982

3. Przewodnik użytkownika do pakietów obliczeniowych: MOLPRO i GAUSSIAN oraz programu GABEDIT

4. Artykuły naukowe udostępnione zainteresowanym.

Liczba wykonawców

1

Uwagi

Praca teoretyczno-aplikacyjna w oparciu o już istniejące oprogramowanie. Współpraca z grupą doświadczalników. Podstawowa znajomość jęz. angielskiego jest dodatkowym atutem.

 

 


Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Struktura, właściwości i zastosowanie antymetabolitu 5-fluorouracylu w terapii nowotworu jelita grubego

Temat projektu/pracy dyplomowej inżynierskiej (jęz. ang.)

Structure, properties and applications of the antimetabolite 5- fluorouracil in the colorectal cancer treatment 

Opiekun pracy

Dr inż. Marta Łabuda

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Zapoznanie z podstawowymi pojęciami i metodami obliczeniowymi niezbędnymi do przeprowadzenia symulacji komputerowych obrazujących strukturę i właściwości molekuł. Poznanie technik obliczeń pozwalających na ich wykorzystanie w praktyce w modelowaniu prostych układów o znaczeniu biologicznym.

Zadania do wykonania

1.      Opracowanie geometrii molekuły

2.      Dobór bazy funkcyjnej

3.      Obliczenie właściwości cząsteczki metodami chemii kwantowej (HF, CASSCF) dla wybranego układu

4.      Wizualizacja wyników

5.      Porównanie wyników z istniejącymi w literaturze

6.      Dyskusja zastosowania 5-FU w terapii nowotworowej

Źródła

1.   L. Piela, „Idee chemii kwantowej”,  PWN 2005

2. A. Szabo, N. S. Ostlund, “Modern Quantum Chemistry” McMillan, New York 1982

3. Przewodnik użytkownika do pakietów obliczeniowych: MOLPRO i GAUSSIAN oraz programu GABEDIT

4. Artykuły naukowe udostępnione zainteresowanym.

Liczba wykonawców

1

Uwagi

Praca teoretyczno-aplikacyjna w oparciu o już istniejące oprogramowanie. Mile widziana motywacja do szukania niestandardowych rozwiązań. Podstawowa znajomość jęz. angielskiego jest dodatkowym atutem.

 


Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Transmisyjny i reflektancyjny czujnik optyczny do pomiarów wysycenia krwi tlenem.

Opiekun pracy

dr hab. inż. Jerzy Wtorek, prof. nadzw. PG

Konsultant pracy

mgr inż. Piotr Przystup

Cel pracy

Celem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie dwóch sensorów optycznych (transmisyjnego i reflektancyjnego), do wykorzystania w budowie pulsoksymetru, opartego na układzie AFE4490 firmy Texas Instruments

Zadania do wykonania

·         Studium literaturowe z zakresu budowy i rodzajów sensorów optycznych wykorzystywanych w pomiarach saturacji krwi tlenem,

·         Projekt i wykonanie sensorów pracujących w trybie transmisyjnym i reflektancyjnym,

·         Przetestowanie działania zaproponowanych czujników z użyciem płyty ewaluacyjnej do układu AFE4490,

·         Przygotowanie algorytmu wyliczającego wysycenie krwi tlenem na podstawie uzyskanych danych.

Literatura

1.      Konig, V.; Huch, R.; Huch, A.: „Reflectance Pulse Oximetry – principles and obstetric application in the Zurich system”, 1998

2.      Lopez, S.: „Pulse Oximeter Fundamentals and Design”, 2012

Liczba wykonawców

1

Dyplomant

 

 


Temat pracy dyplomowej inżynierskiej (j. pol.)

Multi-spektralny odbiciowy czujnik fotopletyzmograficzny

Temat w j. ang

Multispectral reflective photoplethysmographic sensor

Opiekun pracy

dr hab. inż. Jerzy Wtorek, prof. nadw. PG

Konsultant

mgr inż. Agnieszka Gorczewska

Cel pracy

 

Zadania do wykonania

1.      Studia literaturowe dotyczące podstaw fotopletyzmografii.

2.      Rozbudowa istniejącego układu do pomiaru sygnału fotopletyzmograficznego.

3.      Wyposażenie układu w czujnik temperaturowy.

4.      Pomiary odpowiedzi czujnika dla różnych długości fali i temperatur.

5.      Wnioski z uzyskanych wyników.

Źródła

1.      Maeda Y. The advantages of wearable green reflected photoplethysmography, Journal of Medical Systems, October 2011, Volume 35, Issue 5, pp 829-834.

2.      Haahr R.G., Reflectance pulse oximetry sensor for the electronic patch, Department of Micro and Nanotechnology, Technical University of Denmark, 11/2006

3.      Zakharov P., Talary M. S., Caduff A., A wearable diffuse reflectance sensor for continuous monitoring of cutaneous blood content, Physics in  Medicine and Biology, 54 (2009) 5301–5320

Liczba wykonawców

1

Uwagi