Home Prace dyplomowe magisterskie-2014
Prace dyplomowe magisterskie 2014 PDF Wydrukuj e-mail
Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Temat projektu/pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Analiza procesu gojenia ran pooperacyjnych i metod ich automatycznej klasyfikacji

Temat projektu/pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Analysis of post-operative wounds healing and methods of ROI classification

Opiekun pracy

Prof. Antoni Nowakowski

Konsultant pracy

Dr hab. med. Piotr Siondalski

Cel pracy

Celem pracy jest zaproponowanie algorytmów oceny procesu gojenia ran pooperacyjnych i ich wdrożenie do procesu wspomagania diagnozy.

Zadania do wykonania

Analiza stanu wiedzy w zakresie rozpoznawania stanu obszaru rany pooperacyjnej.

Opracowanie metodyki rejestracji obrazów i automatycznego wyboru ROI w serii obrazów wymagających dopasowania.

Zaprojektowanie i realizacja oprogramowania prototypowego. Testy oprogramowania.

Wykonanie eksperymentów w warunkach laboratoryjnych.

Wybór deskryptorów diagnostycznych, przedstawienie wyników w tabelach i na wykresach.

Opracowanie i przedstawienie wniosków.

Źródła

1.              Siondalski P., Algorytm leczenia powikłań gojenia się ran pooperacyjnych i ropnego zapalenia śródpiersia po operacjach kardiochirurgicznych, Gdański Uniwersytet Medyczny, Annales Academiae Medicae Gedanensis, 0303-4135, t. 39, supl. 2, 2009.

2.              Dokumentacja grantu "Opracowanie nowych deskryptorów obrazowania w podczerwieni dla obiektywnej oceny gojenia ran pooperacyjnych "

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Analiza dokładności klasyfikacji ran oparzeniowych na podstawie rejestrowanych sekwencji termograficznych

Temat projektu/pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Analysis of the accuracy of burn wound classification using thermal image sequences

Opiekun pracy

Prof. Antoni Nowakowski

Konsultant pracy

Dr inż. Mariusz Kaczmarek

Cel pracy

Celem pracy jest zaproponowanie stosownych klasyfikatorów i metod klasyfikacji ran oparzeniowych oraz przeprowadzenie analizy dokładności ich pracy.

Zadania do wykonania

Analiza stanu wiedzy z zakresu metod klasyfikacji wybranych cech obrazu. Na podstawie analizy stanu wiedzy wybór algorytmów oceny jakości obrazu termograficznego i wizyjnego.

Analiza projektowa i opracowanie projektu systemu oceny dokładności pomiarów (decyzje projektowe z zakresu wykorzystania technologii, algorytmów, metod doświadczalnych weryfikacji systemu, referencyjnych systemów pomiarowych pulsu i częstości oddechu).

Realizacja i przetestowanie systemu.

Sformułowanie i dyskusja wniosków z uzyskanych wyników prac.

Źródła

1.              M. Diakides, J.D. Bronzino, D.R Petereson, Medical Infrared Imaging – Principles and Practices, CRC Press, Taylor & FrancisGroup, Boca Raton, 2013.

2.              Witold Malina Mariusz Szwoch, Metodologia i techniki programowania, Wydawnictwo Naukowe PWN i inne pozycje W. Maliny

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

Temat projektu/pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. pol.)/

Analiza możliwości wykorzystania kamery Thermo Shot F30 w ADT

Temat projektu/pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. ang.)

Analysis of application of Thermo Shot F30 camera in ADT

Opiekun pracy

Prof. Antoni Nowakowski

Konsultant pracy

Dr inż. Mariusz Kaczmarek

Cel pracy

Analiza możliwości wykorzystania kamery Thermo Shot F30 w aktywnej termografii dynamicznej, oraz opracowanie interfejsu użytkownika, w szczególności rejestracja serii obrazów w kontrolowanym okresie czasu.

Zadania do wykonania

Analiza projektowa (specyfikacja wymagań).

Wybór narzędzi programowych do akwizycji obrazów z kamery F30. Opracowanie bazy danych do gromadzenia serii obrazów wizyjnych i w podczerwieni.

Opracowanie interfejsu użytkownika, w tym analiza wykorzystania technologii i algorytmów.

Opracowanie interfejsu użytkownika pozwalającego na wybór okresu rejestracji obrazów i przeprowadzenie podstawowych analiz ROI.

Opracowanie scenariuszy testowania i przeprowadzenie testów.

Sformułowanie i dyskusja wniosków z uzyskanych wyników prac.

Źródła

1.        M. Diakides, J.D. Bronzino, D.R Petereson, Medical Infrared Imaging – Principles and Practices, CRC Press, Boca Raton, 2013.

2.      Dokumentacja kamery F30.

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

Temat projektu/pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. pol.)/

Analiza możliwości integracji obrazów wizyjnego i podczerwieni kamery Thermo Shot F30

Temat projektu/pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. ang.)

Camera Thermo Shot F30 – analysis of integration of IR and visible images

Opiekun pracy

Prof. Antoni Nowakowski

Konsultant pracy

dr inż. Mateusz Moderhak

Cel pracy

Opracowanie, realizacja i ocena jakości oprogramowania umożliwiającego dopasowanie i łączenie obrazów wizyjnych i podczerwieni z kamery Thermo Shot F30, w szczególności korejestracji serii obrazów z ich automatycznym dopasowaniem.

Zadania do wykonania

Analiza stanu wiedzy z zakresu łączenia obrazów podczerwieni i widzialnych, wybór algorytmów dopasowania takich obrazów.

Analiza projektowa interfejsu - specyfikacja wymagań i dyskusja ograniczeń programowych.

Opracowanie projektu systemu korejestracji systemu wizyjnego i podczerwieni (analiza wykorzystania technologii i algorytmów).

Realizacja interfejsu użytkownika.

Testowanie interfejsu.

Sformułowanie i dyskusja wniosków z uzyskanych wyników prac, w szczególności dotyczących dokładności dopasowania obrazów.

Źródła

1.        M. Diakides, J.D. Bronzino, D.R Petereson, Medical Infrared Imaging – Principles and Practices, CRC Press, Taylor & FrancisGroup, Boca Raton, 2013.

2.      Dokumentacja kamery F30.

3.      Literatura z obszaru przetwarzania obrazów.

Liczba wykonawców

1

Uwagi

Ważnym jest przeprowadzenie eksperymentów praktycznych

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Algorytm dopasowania obszarów zainteresowania z kolejnych badań termicznych wykorzystujący sieć neuronową

Temat projektu/pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. ang.)

Artificial Neural Network (ANN) based Region of Interest (ROI) matching algorithm for sequence of Active Dynamic Thermography (ADT) exams

Opiekun pracy

dr inż. Mateusz Moderhak

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest zaprojektowanie sieci neuronowej realizującej dopasowanie oraz selekcję obszarów zainteresowania rany po interwencji kardiochirurgicznej w widzialnych oraz parametrycznych obrazach pozyskanych przy pomocy Aktywnej Termografii Dynamicznej

Zadania do wykonania

1. Zapoznanie się z problematyką badań ADT

2. Zapoznanie się z zagadnieniami z dziedziny sieci neuronowych

3. Zapoznanie się z możliwościami środowiska Matlab w dziedzinie sztucznych sieci neuronowych

4. Projekt sieci neuronowej realizującej cel pracy

5. Implementacja rozwiązania w graficznym interfejsie uzytkownika

6. Walidacja rozwiązania

Źródła

1. Dokumentacja techniczna pakietu Matlab

2. http://www.mathworks.com/products/neural-network/

3. Bishop, C.M. (1995) Neural Networks for Pattern Recognition, Oxford: Oxford University Press

4. Duda, R.O., Hart, P.E., Stork, D.G. (2001) Pattern classification (2nd edition), Wiley,

5. Masters, Timothy (1994) Signal and Image Processing with Neural Networks, John Wiley & Sons

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

Temat projektu/pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. pol.)/

System do pomiaru i składowania pomiarów spektroskopowych

Temat projektu/pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. ang.)

Characterisation and storage system of the spectroscopic tissue samples data

Opiekun pracy

Dr inż. Adam Bujnowski

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest projekt i realizacja systemu pomiarowego do wyznaczania i składowania charakterystyk spektroskopowych tkanek nowotworowych celem stworzenia bazy danych materiałów i ich charakteru. Zarejestrowane dane powinny być zapisywane w zaprojektowanej do tego celu bazie danych.

Zadania do wykonania

Analiza rozwiązań w zakresie pomiarów spektroskopowych tkanek biologicznych

Projekt i wykonanie układu pomiarowego

Projekt i wykonanie celki pomiarowej

Opracowanie metody kalibracji i kalibracja prototypu

Opracowanie systemu do gromadzenia danych w bazie danych i modułów oprogramowania do zbierania i prezentacji wyników.

Wykonanie testów

Wnioski końcowe.

Źródła

S.Socloff Zastosowanie analogowych układów scalonych, WKŁ 1991

J. Bogusz Lokalne interfejsy szeregowe w systemach cyfrowych, BTC

Bruce Carter, Ron Mancini,Wzmacniacze operacyjne teoria i praktyka, BTC

Paul Horowitz, Winfield Hill, Sztuka elektroniki, cz. 1 i 2, WKŁ

P.Beynon Davies , Systemy Baz danych,

R.Stones, N.Matthew, Bazy Danych i PostgreSQL, Wrox

Liczba wykonawców

2

Uwagi

Praca we współpracy z GUMed

 

Temat projektu/pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. pol.)/

Metoda i urządzenie do nadzoru osoby kąpiącej się

Temat projektu/pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. ang.)

A bathing person supervising method and device

Opiekun pracy

Dr inż. Adam Bujnowski

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest projekt i realizacja układu detektora osoby kąpiącej się z możliwością pomiaru EKG . Układ powinien wykorzystywać wybrany mikrokontroler sygnałowy i komunikować się z systemem nadrzędnym za pośrednictwem interfejsu szeregowego.

Zadania do wykonania

Analiza istniejących rozwiązań

Projekt i wykonanie układu pomiarowego obecności i aktywności osoby kąpiącej się

Projekt i wykonanie modułu do pomiaru EKG w wannie

Opracowanie metody kalibracji i walidacji pomiarów

Opracowanie zestawu elektrod pomiarowych w postaci maty wkładanej do wanny

Wykonanie testów

Wnioski końcowe.

Źródła

S.Socloff Zastosowanie analogowych układów scalonych, WKŁ 1991

J. Bogusz Lokalne interfejsy szeregowe w systemach cyfrowych, BTC

Bruce Carter, Ron Mancini,Wzmacniacze operacyjne teoria i praktyka, BTC

Paul Horowitz, Winfield Hill, Sztuka elektroniki, cz. 1 i 2, WKŁ

Liczba wykonawców

1

Uwagi

Domestic

 

Temat projektu/pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. pol.)/

Kontroler inteligentnej wanny z panelem dotykowym i powiadamianiem radiowym

Temat projektu/pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. ang.)

Intelligent bath controller circuit with touchpanel and wireless communication

Opiekun pracy

Dr inż. Adam Bujnowski

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest projekt i realizacja układu sterownika inteligentnej wanny z wykorzystaniem wyświetlacza graficznego i panelu dotykowego. Układ powinien być wyposażony w wybrane interfejsy radiowe (np. GSM)  oraz interfejs przewodowy RS485

Zadania do wykonania

Analiza istniejących rozwiązań

Projekt i wykonanie układu kontrolera

Oprogramowanie układu sterownika

Opracowanie systemu powiadamiania o zdarzeniach niebezpiecznych z wykorzystaniem interfejsów radiowych

Wykonanie testów

Wnioski końcowe.

Źródła

S.Socloff Zastosowanie analogowych układów scalonych, WKŁ 1991

J. Bogusz Lokalne interfejsy szeregowe w systemach cyfrowych, BTC

Paul Horowitz, Winfield Hill, Sztuka elektroniki, cz. 1 i 2, WKŁ

Tomasz Jabłoński Graficzne wyświetlacze LCD w przykładach, BTC

Wybrane noty katalogowe,

Elektronika Praktyczna – wybrane numery

Liczba wykonawców

1

Uwagi

Domestic

 

Temat projektu/pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. pol.)/

Metoda i urządzenie do napełniaania wanny wodą z wykorzystaniem fuzzy logic

Temat projektu/pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. ang.)

Method and device for bath filling with use of the fuzzy logic

Opiekun pracy

Dr inż. Adam Bujnowski

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest projekt i realizacja układu sterownika do napełniania i opróżniania wanny wodą z możliwością zadawania temperatury i poziomu wody. Sterowanie układem napełniania powinno się odbywać w układzie dwóch serwozaworów z kontrolą temperatury i poziomu napełnianej wody.  Układ powinien  wyposażony w  interfejs przewodowy RS485

Zadania do wykonania

Analiza istniejących rozwiązań

Projekt i wykonanie układu kontrolera

Oprogramowanie układu sterownika

Wykonanie testów

Wnioski końcowe.

Źródła

S.Socloff Zastosowanie analogowych układów scalonych, WKŁ 1991

J. Bogusz Lokalne interfejsy szeregowe w systemach cyfrowych, BTC

Bruce Carter, Ron Mancini,Wzmacniacze operacyjne teoria i praktyka, BTC

Paul Horowitz, Winfield Hill, Sztuka elektroniki, cz. 1 i 2, WKŁ

Liczba wykonawców

1

Uwagi

Domestic

 

Temat projektu/pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. pol.)/

System dozowania leków dla osób starszych

Temat projektu/pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. ang.)

Medicament dispensing systems for elders

Opiekun pracy

Dr inż. Adam Bujnowski

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest projekt i realizacja systemu umożliwiającego dawkowanie leków osobom z ograniczeniami ruchowo-mentalnymi. System ma się składać z urządzenia do wydawania leków oraz stowarzyszonych z tym urządzeniem aplikacji.

Zadania do wykonania

Analiza istniejących rozwiązań

Projekt i wykonanie mechanicznego systemu do wydawania leków

Projekt i wykonanie sterownika części mechanicznej

Oprogramowanie układu sterownika

Stworzenie oprogramowania pozwalającego na zdalny nadzów nad urządzeniem, informację o konieczności uzupełnienia leków itp

Wykonanie testów

Wnioski końcowe.

Źródła

S.Socloff Zastosowanie analogowych układów scalonych, WKŁ 1991

J. Bogusz Lokalne interfejsy szeregowe w systemach cyfrowych, BTC

Bruce Carter, Ron Mancini,Wzmacniacze operacyjne teoria i praktyka, BTC

Paul Horowitz, Winfield Hill, Sztuka elektroniki, cz. 1 i 2, WKŁ

Liczba wykonawców

1

Uwagi

Domestic

 

Temat projektu/pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. pol.)/

Analiza porównawcza metod analizy czasowo-częstotliwościowej sygnału EKG

Temat projektu/pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. ang.)

Comparative analysis of methods for the time-frequency  of ECG signal analysis

Opiekun pracy

dr inż. Artur Poliński

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Opracowanie pakietu do analizy czasowo-częstotliwościowej sygnału EKG

Zadania do wykonania

1. Zapoznanie z algorytmami analizy czasowo-przestrzennej sygnału EKG

2. Wybranie i implementacja wybranych algorytmów

3. Testowanie wytworzonego oprogramowania

4. Sformułowanie i dyskusja wniosków z uzyskanych wyników prac.

Źródła

Czasopisma z biblioteki IEEE Explorer, IOP itp.

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Analiza separowalności składowych sygnału impedancyjnego mierzonych na klatce piersiowej

Temat projektu/pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Analysis of separability of the signal components of the impedance measured on the chest

Opiekun pracy

dr inż. Artur Poliński

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Analiza teoretyczna i weryfikacja za pomocą symulacji możliwości separacji źródeł sygnału impedancyjnego mierzonego na klatce piersiowej.

Zadania do wykonania

1. Zapoznanie z metodami separacji sygnałów

2. Wybranie i implementacja wybranych algorytmów

3. Testowanie wytworzonego oprogramowania

4. Symulacja sygnału impedancyjnego i testowanie możliwości separacji jego składowych

5. Sformułowanie i dyskusja wniosków z uzyskanych wyników prac.

Źródła

Czasopisma z biblioteki IEEE Explorer, IOP itp.

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Rzutowanie wsteczne przepływów kończynowych

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Backprojection of flows in the limbs

Opiekun pracy

dr inż. Artur Poliński

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Porównanie metod i opracowanie oprogramowania do odtwarzania przepływu krwi w aorcie na podstawie pomiaru przepływów kończynowych

Zadania do wykonania

1. Zapoznanie z algorytmami umożliwiającymi odtworzenie przepływu krwi w aorcie

2. Wybranie i implementacja wybranych algorytmów

3. Testowanie wytworzonego oprogramowania

4. Przeprowadzenie pomiarów i odtworzenie przepływu w aorcie

5. Sformułowanie i dyskusja wniosków z uzyskanych wyników prac.

Źródła

Czasopisma z biblioteki IEEE Explorer, IOP itp.

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Modelowanie układu krążenia - przepływ cieczy lepkiej przez naczynia elastyczne

Temat projektu/pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Modeling the cardiovascular system - the flow of viscous fluid through the flexible vessels

Opiekun pracy

dr inż. Artur Poliński

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Opracowanie pakietu do modelowania układu krążenia

Zadania do wykonania

1. Zapoznanie z metodami modelowania przepływu cieczy lepkiej przez naczynia sprężyste

2. Wybranie i implementacja wybranych algorytmów

3. Testowanie wytworzonego oprogramowania

4. Sformułowanie i dyskusja wniosków z uzyskanych wyników prac.

Źródła

Czasopisma z biblioteki IEEE Explorer, IOP itp.

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Detekcja bezdechu - porównanie metod klasyfikacji

Temat projektu/pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Detection of sleep apnea - a comparison of classification methods

Opiekun pracy

dr inż. Artur Poliński

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Porównanie metod klasyfikacji w wykrywaniu bezdechu

Zadania do wykonania

1. Zapoznanie z algorytmami klasyfikacji danych

2. Wybranie i implementacja wybranych algorytmów

3. Testowanie wytworzonego oprogramowania

4. Sformułowanie i dyskusja wniosków z uzyskanych wyników prac.

Źródła

Czasopisma z biblioteki IEEE Explorer, IOP itp.

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Analiza metod automatycznej generacji modeli MES 3D ze zdjęć tomograficznych

Temat projektu/pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Analysis of methods for automatic generation of 3D FE models from tomographic images

Opiekun pracy

dr inż. Artur Poliński

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Porównanie metod automatycznej generacji trójwymiarowych modeli MES ze zdjęć tomograficznych wraz z opracowaniem odpowiedniego oprogramowania

Zadania do wykonania

1. Zapoznanie z algorytmami segmentacji obrazów i podziału na elementy czworościenne

2. Wybranie i implementacja wybranych algorytmów

3. Testowanie wytworzonego oprogramowania

4. Sformułowanie i dyskusja wniosków z uzyskanych wyników prac.

Źródła

Czasopisma z biblioteki IEEE Explorer, IOP itp.

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Rozpoznawanie gestów dla potrzeb ochrony prywatności osób obserwowanych przez elektroniczne okulary

Temat projektu/pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Recognition of gestures in order to protect the privacy of individuals observed by electronic glasses

Opiekun pracy

Dr inż. Jacek Rumiński

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest zaproponowanie gestów, metod ich rozpoznawania jak również realizacja i badania eksperymentalne prototypu oprogramowania dla potrzeb ochrony osób obserwowanych przez elektroniczne okulary.

Zadania do wykonania

Analiza stanu wiedzy w zakresie rozpoznawania gestów i elektronicznych okularów.

Propozycja gestów dla potrzeb ochrony prywatności osób obserwowanych przez elektroniczne okulary.

Zaprojektowanie i realizacja oprogramowania prototypowego. Testy oprogramowania.

Wykonanie eksperymentów w warunkach laboratoryjnych i mobilnych.

Przedstawienie wyników w tabelach i na wykresach.

Opracowanie i przedstawienie wniosków.

Źródła

1.      Czasopisma z biblioteki IEEE eXplore oraz ACM

2.      Julie A. Jacko, Human-Computer Interaction Handbook: Fundamentals, Evolving Technologies, and Emerging Applications, CRC Press, 2012

3.      Dokumentacja środowiska Android SDK

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Analiza dokładności pomiarów pulsu i częstości oddechu na podstawie rejestrowanych sekwencji wideo twarzy

Temat projektu/pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Analysis of the accuracy of pulse and respiratory rate using video sequences of faces

Opiekun pracy

Dr inż. Jacek Rumiński

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest przeprowadzenie analizy dokładności pomiarów pulsu i częstości oddechu na podstawie rejestrowanych sekwencji wideo twarzy.

Zadania do wykonania

Analiza stanu wiedzy z zakresu rozpoznawania twarzy, filtracji danych, oceny pulsu i częstości oddechu, analiza podobnych rozwiązań. Na podstawie analizy stanu wiedzy wybór algorytmów oceny pulsu z wykorzystaniem sekwencji wideo twarzy.

Analiza projektowa i opracowanie projektu systemu oceny dokładności pomiarów (decyzje projektowe z zakresu wykorzystania technologii, algorytmów, metod doświadczalnych weryfikacji systemu, referencyjnych systemów pomiarowych pulsu i częstości oddechu).

Realizacja i przetestowanie systemu.

Przeprowadzenie eksperymentów w różnych warunkach pomiarowych (w pomieszczeniach i na zewnątrz, różne warunki oświetlenia). Utworzenie bazy danych sekwencji wideo.

Sformułowanie i dyskusja wniosków z uzyskanych wyników prac.

Źródła

1.      Czasopisma z biblioteki IEEE eXplore oraz ACM

2.      Tian, Y.L., Kanade, T., Cohn, J.F.: Facial expression analysis. In: Li, S.Z., Jain, A.K. (eds.) Handbook of Facial Recognition. Springer, Heidelberg (2004)

3.      Dokumentacja środowiska Android SDK

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

 

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Analiza dokładności różnych metod rozpoznawania osób na podstawie zdjęć twarzy

Temat projektu/pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Analysis of the accuracy of different methods of recognition of persons from facial images

Opiekun pracy

Dr inż. Jacek Rumiński

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest przeprowadzenie analizy dokładności rozpoznawania osób z wykorzystaniem różnych metod oceny parametrów twarzy.

 

Zadania do wykonania

Analiza stanu wiedzy z zakresu rozpoznawania twarzy, rozpoznawania osób, analiza podobnych rozwiązań. Na podstawie analizy stanu wiedzy wybór algorytmów rozpoznawania osób i prezentacji informacji powiązanych (np. opis relacji z osobą: „syn Jerzy”).

Analiza projektowa i opracowanie projektu systemu oceny dokładności rozpoznawania (decyzje projektowe z zakresu wykorzystania technologii, algorytmów, metod doświadczalnych weryfikacji systemu).

Realizacja i przetestowanie systemu.

Przeprowadzenie eksperymentów w różnych warunkach pomiarowych (w pomieszczeniach i na zewnątrz, różne warunki oświetlenia). Utworzenie bazy danych sekwencji wideo.

Sformułowanie i dyskusja wniosków z uzyskanych wyników prac.

Źródła

1.      Czasopisma z biblioteki IEEE eXplore oraz ACM

2.      Tian, Y.L., Kanade, T., Cohn, J.F.: Facial expression analysis. In: Li, S.Z., Jain, A.K. (eds.) Handbook of Facial Recognition. Springer, Heidelberg (2004)

 

Liczba wykonawców

1

Uwagi

Ważnym aspektem pracy jest przeprowadzenie eksperymentów z grupą ochotników

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Analiza dokładności różnych metod rozpoznawania emocji osób

Temat projektu/pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Analysis of the accuracy of different methods of emotions

Opiekun pracy

Dr inż. Jacek Rumiński

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest przeprowadzenie analizy dokładności rozpoznawania emocji z wykorzystaniem różnych metod oceny parametrów twarzy.

 

Zadania do wykonania

Analiza stanu wiedzy z zakresu rozpoznawania twarzy, oceny emocji na podstawie wyrazu twarzy, analiza podobnych rozwiązań. Na podstawie analizy stanu wiedzy wybór algorytmów rozpoznawania, reprezentacji i opisu emocji.

Analiza projektowa i opracowanie projektu systemu oceny dokładności rozpoznawania (decyzje projektowe z zakresu wykorzystania technologii, algorytmów, metod doświadczalnych weryfikacji systemu).

Realizacja i przetestowanie systemu.

Przeprowadzenie eksperymentów w różnych warunkach pomiarowych (w pomieszczeniach i na zewnątrz, różne warunki oświetlenia). Utworzenie bazy danych sekwencji wideo.

Sformułowanie i dyskusja wniosków z uzyskanych wyników prac.

Źródła

1.      Czasopisma z biblioteki IEEE eXplore oraz ACM

2.      Tian, Y.L., Kanade, T., Cohn, J.F.: Facial expression analysis. In: Li, S.Z., Jain, A.K. (eds.) Handbook of Facial Recognition. Springer, Heidelberg (2004)

3.      Maja Pantic , Leon J. M. Rothkrantz, Automatic Analysis of Facial Expressions: The State of the Art, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, v.22 n.12, p.1424-1445, December 2000

Liczba wykonawców

1

Uwagi

Ważnym aspektem pracy jest przeprowadzenie eksperymentów z grupą ochotników

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Wspomaganie zdalnej diagnostyki medycznej z wykorzystaniem technologii HTML5/WebRTC

Temat projektu/pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Support of remote medical diagnostics using HTML5/WebRTC technology

Opiekun pracy

Dr inż. Jacek Rumiński

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest przeprowadzenie analizy dokładności rozpoznawania parametrów wspomagających diagnostykę medyczną na podstawie sekwencji wideo z zastosowaniem technologii HTML5/WebRTC.

 

Zadania do wykonania

Analiza stanu wiedzy z zakresu rejestracji sekwencji wideo w środowisku przeglądarek WWW, metody wyznaczania wybranych parametrów diagnostycznych (np. mimiki twarzy, pulsu, częstości oddechu), metod określania oceny dokładności wyznaczania parametrów z zastosowaniem zdalnych kamer, analiza podobnych rozwiązań. Na podstawie analizy stanu wiedzy wybór algorytmów, ich opracowanie i realizacja w technologii HTML5/WebRTC.

Analiza projektowa i opracowanie projektu systemu (decyzje projektowe z zakresu wykorzystania technologii, algorytmów, metod doświadczalnych weryfikacji systemu).

Realizacja i przetestowanie systemu.

Przeprowadzenie eksperymentów w różnych warunkach pomiarowych (różne warunki oświetlenia, różne komputery i kamery). Utworzenie bazy danych sekwencji wideo.

Sformułowanie i dyskusja wniosków z uzyskanych wyników prac.

Źródła

1.      Czasopisma z biblioteki IEEE eXplore oraz ACM

2.      Tian, Y.L., Kanade, T., Cohn, J.F.: Facial expression analysis. In: Li, S.Z., Jain, A.K. (eds.) Handbook of Facial Recognition. Springer, Heidelberg (2004)

3.      Rekomendacje HTML 5 (www.w3.org),  dokumentacja WebRTC

 

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Metody śledzenia gestów dynamicznych w środowisku przeglądarki (HTML5/WebRTC)

Temat projektu/pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Dynamic gesture tracking methods in the browser environment (HTML5/WebRTC)

Opiekun pracy

Dr inż. Jacek Rumiński

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie, realizacja i ocena metod śledzenia gestów dynamicznych w środowisku przeglądarki WWW (HTML5/WebRTC) i z zastosowaniem kamery internetowej

Zadania do wykonania

Analiza stanu wiedzy z zakresu pozyskiwania obrazów w środowisku WWW z wykorzystaniem środowiska HTML5/WebRTC. Analiza stanu wiedzy z zakresu rozpoznawania gestów dynamicznych na podstawie analizy obrazów, dodatkowych markerów, itp. Analiza podobnych rozwiązań.

Analiza projektowa (specyfikacja wymagań)

Opracowanie projektu systemu (decyzje projektowe z zakresu wykorzystania technologii, znaczników zewnętrznych, algorytmów, opracowanie projektu programu/gry sterowanej za pomocą dynamicznych gestów, opracowanie metod doświadczalnych weryfikacji systemu, wybór parametrów, miar i metod testowania)

Realizacja systemu

Opracowanie scenariuszy testowania i przeprowadzenie testów.

Sformułowanie i dyskusja wniosków z uzyskanych wyników prac.

 

Źródła

1.      Czasopisma z biblioteki IEEE eXplore oraz ACM

2.      Rekomendacje HTML 5 (www.w3.org),

3.      B. Jahne, Practical handbook on Image Processing for scientific applications, CRC Press, 1997

 

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Metody nawigacji wewnątrz pomieszczeń

Temat projektu/pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Indoor human navigation system

Opiekun pracy

Dr inż. Jacek Rumiński

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie, realizacja i ocena metod nawigacji osób wewnątrz pomieszczenia

Zadania do wykonania

Analiza stanu wiedzy z zakresu pozyskiwania obrazów z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Analiza stanu wiedzy z zakresu metod rozpoznawania obrazów w zakresie nawigacji wewnątrz pomieszczeń. Analiza podobnych rozwiązań.

Analiza projektowa (specyfikacja wymagań)

Opracowanie projektu systemu (decyzje projektowe z zakresu wykorzystania technologii, znaczników/cech, algorytmów, opracowanie projektu programu dla urządzenia mobilnego, opracowanie metod doświadczalnych weryfikacji systemu, wybór parametrów, miar i metod testowania)

Realizacja systemu

Opracowanie scenariuszy testowania i przeprowadzenie testów.

Sformułowanie i dyskusja wniosków z uzyskanych wyników prac.

 

Źródła

1.      Czasopisma z biblioteki IEEE eXplore oraz ACM

2.      B. Jahne, Practical handbook on Image Processing for scientific applications, CRC Press, 1997

3.      N. Fallah, i inni, Indoor navigation systems: a survey, Interacting with computers, Oxford University Press, vol. 25, 1, 2013.

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Analiza porównawcza metod wyznaczania temperatury ciała

Temat projektu/pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Comparative analysis of body temperature

Opiekun pracy

Dr inż. Jacek Rumiński

Konsultant pracy

Dr inż. Mariusz Kaczmarek, Dr inż. Adam Bujnowski

Cel pracy

Celem pracy jest przeprowadzenie analizy porównawczej oraz opracowanie wyników w zakresie dokładności wyznaczania temperatury ciała na podstawie zdalnych pomiarów z obszaru skóry twarzy

Zadania do wykonania

Analiza stanu wiedzy z zakresu bezstykowych pomiarów temperatury. Analiza stanu wiedzy z zakresu układu termoregulacji człowieka i rozkładu temperatur. Analiza stanu wiedzy w zakresie relacji temperatury ciała na powierzchni skóry twarzy a temperatury ciała w pomiarach referencyjnych. Analiza podobnych rozwiązań.

Analiza projektowa (specyfikacja wymagań)

Opracowanie projektu systemu (decyzje projektowe z zakresu wykorzystania technologii, metod pomiarowych, detektorów, systemów referencyjnych, opracowanie metod doświadczalnych weryfikacji systemu, wybór parametrów, miar i metod testowania)

Realizacja systemu

Opracowanie scenariuszy testowania i przeprowadzenie testów.

Przeprowadzenie eksperymentów z reprezentatywną grupą woluntariuszy

Sformułowanie i dyskusja wniosków z uzyskanych wyników prac.

 

Źródła

1.      Czasopisma z biblioteki IEEE eXplore oraz ACM

2.      Monografie w zakresie termografii pod redakcją prof. Antoniego Nowakowskiego (dostępne w Katedrze IB)

3.      B. Jahne, Practical handbook on Image Processing for scientific applications, CRC Press, 1997

 

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Analiza dokładności śledzenia wzroku dla pomiarów ruchu oka

Temat projektu/pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Analysis of eye tracking accuracy for measuring the motion of a eye

Opiekun pracy

Dr inż. Jacek Rumiński

Konsultant pracy

Mgr inż. Tomasz Kocejko

Cel pracy

Celem pracy jest przeprowadzenie analizy dokładności różnych metod śledzenia wzroku dla pomiarów ruchu pojedynczego oka

Zadania do wykonania

Analiza stanu wiedzy z zakresu metod śledzenia wzroku. Analiza stanu wiedzy z algorytmów wyznaczania położenia punktu fiksacji dla układów pomiarowych z pojedynczą kamerą. Analiza podobnych rozwiązań.

Analiza projektowa (specyfikacja wymagań)

Opracowanie projektu systemu (decyzje projektowe z zakresu wykorzystania technologii, metod pomiarowych, metod pomiaru i wyznaczania błędów paralaksy, systemów referencyjnych, opracowanie metod doświadczalnych weryfikacji systemu, wybór parametrów, miar i metod testowania)

Realizacja systemu

Opracowanie scenariuszy testowania i przeprowadzenie testów.

Przeprowadzenie eksperymentów z reprezentatywną grupą woluntariuszy

Sformułowanie i dyskusja wniosków z uzyskanych wyników prac.

 

Źródła

1.      Czasopisma z biblioteki IEEE eXplore oraz ACM

2.      B. Jahne, Practical handbook on Image Processing for scientific applications, CRC Press, 1997

3.      Maria Laura Mele1 & Stefano Federici, A psychotechnological review on eye-tracking systems: towards user experience, Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 2012; 7(4): 261–281

 

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Metoda wyznaczania właściwości dynamicznych elektrod woltamperometrycznych na podstawie pomiaru rezystancji dyfuzyjnej

Temat projektu/pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Designation of dynamic properties of voltammetric electrodes on the basis of measurements of faraday impedance

Opiekun pracy

dr inż. Krzysztof Suchocki

Konsultant pracy

dr inż. Krzysztof Suchocki

Cel pracy

Weryfikacja metody wyznaczania właściwości dynamicznych elektrod woltamperometrycznych na podstawie pomiaru impedancji faradajowskiej elektrody woltamperometrycznej.

Zadania do wykonania

Zakres pracy :

 

Studium literaturowe z zakresu woltamperometrycznych metod pomiarowych, stosowanej aparatury pomiarowej i elektrod, a także ich elektrycznych modeli zastępczych.

 

Określenie parametrów metrologicznych elektrod woltamperometrycznych. Wyznaczenie wpływu parametrów dynamicznych elektrod woltamperometrycznych na impedancję faradajowską, w szczególności na jej część rzeczywistą.

 

Opracowanie metody pomiaru części rzeczywistej impedancji faradajowskiej i algorytmu pozwalającego na wyznaczenie właściwości dynamicznych badanej elektrody woltamperometrycznej. Analiza czynników wpływających na dokładność pomiaru opracowanej metody.

 

Opracowanie stanowiska laboratoryjnego pozwalającego na weryfikację opracowanej metody pomiarowej.

 

Weryfikacja laboratoryjna opracowanej metody pomiarowej. Wykonanie pomiarów weryfikacyjnych dla różnych konstrukcji elektrod woltamperometrycznych - różnych mechanizmów transportu jonów do/od ich powierzchni i różnych roztworów.

 

Wymagania :

·         Wiedza z zakresu pomiarów elektrochemicznych.

Literatura

1.      Miłek M., „Metrologia elektryczna wielkości nieelektrycznych”, Wydawnictwo Uniwersytet Zielonogórski, 2006.

2.      Nawrocki W., „Komputerowe systemy pomiarowe”, Warszawa, WKiŁ, 2006.

3.      Suchocki K., Materiały z wykładu „Sensory i przetworniki pomiarowe”, wersja elektroniczna.

Uwagi

 

Dyplomant

 

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Metoda wyznaczania właściwości dynamicznych elektrod woltamperometrycznych na podstawie pomiarów metodą chronopotencjometryczną

Temat projektu/pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Designation of dynamic properties of voltammetric electrodes on the basis of chronopotentiometry measurements

Opiekun pracy

dr inż. Krzysztof Suchocki

Konsultant pracy

dr inż. Krzysztof Suchocki

Cel pracy

Opracowanie metody wyznaczania właściwości dynamicznych elektrod woltamperometrycznych na podstawie pomiaru czasu przejścia w metodzie chronopotencjometrycznej.

Zadania do wykonania

Zakres pracy :

 

Studium literaturowe z zakresu woltamperometrycznych metod pomiarowych, stosowanej aparatury pomiarowej i elektrod, a także ich elektrycznych modeli zastępczych.

 

Określenie parametrów metrologicznych elektrod woltamperometrycznych. Wyznaczenie wpływu parametrów dynamicznych elektrod woltamperometrycznych na czas przejścia w metodzie chronopotencjometrycznej.

 

Opracowanie metody pomiaru czasu przejścia i algorytmu pozwalającego na wyznaczenie właściwości dynamicznych badanej elektrody woltamperometrycznej. Analiza czynników wpływających na dokładność pomiaru opracowanej metody.

 

Opracowanie stanowiska laboratoryjnego pozwalającego na weryfikację opracowanej metody pomiarowej.

 

Weryfikacja laboratoryjna opracowanej metody pomiarowej. Wykonanie pomiarów weryfikacyjnych dla różnych konstrukcji elektrod woltamperometrycznych - różnych mechanizmów transportu jonów do/od ich powierzchni i różnych roztworów.

 

Wymagania :

·         Wiedza z zakresu pomiarów elektrochemicznych.

Literatura

1.      Miłek M., „Metrologia elektryczna wielkości nieelektrycznych”, Wydawnictwo Uniwersytet Zielonogórski, 2006.

2.      Nawrocki W., „Komputerowe systemy pomiarowe”, Warszawa, WKiŁ, 2006.

3.      Suchocki K., Materiały z wykładu „Sensory i przetworniki pomiarowe”, wersja elektroniczna.

Uwagi

 

Dyplomant

 

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej

System pomiarowy do oceny wad postawy

Temat pracy w języku angielskim

Measurements system for determination of stature disadvantage

Opiekun pracy

dr inż. Krzysztof Suchocki

Konsultant pracy

dr inż. Krzysztof Suchocki

Cel pracy

Opracowanie systemu pomiarowego do oceny wad postawy poprzez pomiar rozkładu siły nacisku na stopy.

Zadania do wykonania

Zakres pracy :

 

Studium literaturowe z zakresu obecnie stosowanych metod do określenia wad postawy.

 

Studium literaturowe z zakresu budowy i zasady działania czujników do pomiaru siły.

 

Wybranie metody pomiaru siły. Weryfikacja doświadczalna właściwości wybranej metody.

 

Opracowanie modelu matematycznego systemu pomiarowego.

 

Opracowanie prototypu sytemu pomiarowego.

 

Weryfikacja laboratoryjna właściwości opracowanego prototypu czujnika wraz z układem pomiarowym.

 

Wymagania :

·         Wiedza z zakresu pomiaru wielkości nieelektrycznych.

Literatura

1.      Miłek M., „Metrologia elektryczna wielkości nieelektrycznych”, Wydawnictwo Uniwersytet Zielonogórski, 2006.

2.      Nawrocki W., „Komputerowe systemy pomiarowe”, Warszawa, WKiŁ, 2006.

3.      Suchocki K., Materiały z wykładu „Sensory i przetworniki pomiarowe”, wersja elektroniczna.

Uwagi

 

Dyplomant

 

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej

System pomiarowy do oceny stopnia płaskostopia

Temat pracy w języku angielskim

Measurements system for determination of degree flatfoot

Opiekun pracy

dr inż. Krzysztof Suchocki

Konsultant pracy

dr inż. Krzysztof Suchocki

Cel pracy

Opracowanie systemu pomiarowego do oceny wad postawy poprzez pomiar rozkładu siły nacisku na stopy.

Zadania do wykonania

Zakres pracy :

 

Studium literaturowe z zakresu obecnie stosowanych metod do określenia stopnia płaskostopia.

 

Studium literaturowe z zakresu budowy i zasady działania czujników do pomiaru siły.

 

Wybranie metody pomiaru siły. Weryfikacja doświadczalna właściwości wybranej metody.

 

Opracowanie modelu matematycznego systemu pomiarowego.

 

Opracowanie prototypu sytemu pomiarowego.

 

Weryfikacja laboratoryjna właściwości opracowanego prototypu czujnika wraz z układem pomiarowym.

 

Wymagania :

·         Wiedza z zakresu pomiaru wielkości nieelektrycznych,

·         Wiedza z zakresu anatomii.

Literatura

1.      Miłek M., „Metrologia elektryczna wielkości nieelektrycznych”, Wydawnictwo Uniwersytet Zielonogórski, 2006.

2.      Nawrocki W., „Komputerowe systemy pomiarowe”, Warszawa, WKiŁ, 2006.

3.      Suchocki K., Materiały z wykładu „Sensory i przetworniki pomiarowe”, wersja elektroniczna.

Uwagi

 

Dyplomant

 

 

Temat pracy dyplomowej magisterskiej (j. pol.)

Analiza wpływu właściwości optycznych tkanek ludzkich na penetrację wiązki promieniowania

Temat w j. ang

Analysis of influence optical properties of the human tissues on beam light penetration

Opiekun pracy

dr hab. inż. Jerzy Wtorek, prof. nadw. PG

Konsultant

mgr inż. Agnieszka Gorczewska

Cel pracy

 

Zadania do wykonania

·         Studia literaturowe dotyczące właściwości optycznych tkanek.

·         Implementacja metody Monte Carlo w wybranych środowisku i języku programowania.

·         Analiza wpływu zmiany parametrów ośrodka na tor i głębokość propagacji wiązki.

·         Wpływ położenia źródła-detektor w konfiguracji odbiciowej na ilość odbieranych na powierzchni fotonów.

·         Wybór optymalnych warunków pomiaru fotonów pod kątem rozstawu źródło-detektor oraz głębokości penetracji dla zadanego ośrodka.

·         Wnioski z uzyskanych symulacji.

Źródła

·         Group, B.a.B.I.R. Online Monte Carlo Modeling Tool. 2012; Available from: http://biophonics.otago.ac.nz/MCOnline.aspx.

·         van Gemert M. and Jacques S: Skin Optics, IEEE Transaction Biomedical Engineering, Vol. 36. No. 12, December on 1989.

·         Wang L. and Jacques S.: Monte Carlo Modeling of Light Transport in Multi-layer Tissues in Standard, University of  Texas M. D. Anderson Cancer Center 1992.

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Komputerowy system planowania zabiegów korekty piersi w zabiegach chirurgicznych

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Computerized treatment planning system for breast surgery

Opiekun pracy

Dr inż. Mariusz Kaczmarek

Konsultant pracy

Dr med. Jacek Grudziński

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie aplikacji graficznej do wspomagania planowania operacji chirurgicznych w zabiegach korekty, rekonstrukcji piersi. System powinien umożliwiać wprowadzenie wymiarów pacjentki na podstawie skanów skanerem światłe białego 3D, oczekiwanego rozmiaru piersi i na tej podstawie sugerować dobór implantu.

Zadania do wykonania

Analiza problemu i wybór technologii;

Opracowanie projektu zoptymalizowanego stanowiska komputerowego umożliwiającego skanowanie i prezentację 3D;

Opracowanie interfejsów wymiany i wizualizacji informacji multimedialnej;

Opracowanie założeń optymalnego interfejsu GUI, projekt systemu

Implementacja funkcjonalności systemu,

Testy i walidacja

Źródła

 1. IEEE Xplore Digital Library
 2. P. Huang; L. Gu; Hua Xu; J. Dong; Jie Liu; i inni, Image-guided surgery planning for breast reconstruction flap design, Nuclear Science Symposium Conference Record, 2007. NSS '07. IEEE, 2007, str: 4031 – 4034
 3. Juhun Lee; Si Chen; Reece, G.P.; Crosby, M.A.; Beahm, E.K.; Markey, M.K., A Novel Quantitative Measure of Breast Curvature Based on Catenary, IEEE Transactions on Biomedical Engineering, Volume: 59 , Issue: 4, 2012 , Page(s): 1115 - 1124

Liczba wykonawców

1.

Uwagi

 

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Analiza algorytmów dopasowania obrazów termograficznych i obrazów zarejestrowanych w świetle białym

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Analysis of registration algorithms for IR images and VIS pictures

Opiekun pracy

Dr inż. Mariusz Kaczmarek

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem projektu jest opracowanie aplikacji do analizy porównawczej metod automatycznego dopasowania (rejestracji) obrazów sekwencji termograficznych do obrazów wizyjnych z wykorystaniem znaczników i bez zewnętrznych znaczników. Weryfikacja doświadczalna zaimplementowanych algorytmów.

.

Zadania do wykonania

Zadania do wykonania:

1. Analiza algorytmów rejestracji obrazów oraz istniejącego stanu wiedzy i rozwiązań w tym zakresie

2. Analiza projektowa, definicja wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych

3. Projekt i implementacja systemu

4. Testy w warunkach rzeczywistych i walidacja

5. Opracowanie dokumentacji technicznej i instrukcji użytkownika

Źródła

 1. IEEE Xplore Digital Library
 2.  

Liczba wykonawców

1.

Uwagi

 

 

Temat projektu/pracy

dyplomowej

magisterskiej

Rozproszony system pomiarowo – sterujący z wykorzystaniem urządzeń mobilnych

Temat w języku angielskim

The distributed measurement and control system with the mobile devices

Opiekun pracy

dr inż. Grzegorz Jasiński

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem projektu jest opracowanie systemu pomiarowo-sterującego wykorzystującego urządzenia przenośne pracujące z systemem Android. Prace obejmują opracowanie oprogramowania sterującego pracą urządzenia przenośnego i realizującego określone zadania, takie jak komunikacja Bluetooth, interfejs użytkownika oraz prezentacja danych w formie graficznej.

Zadania do wykonania

1.      Zapoznanie się ze systemem operacyjnym Android.

2.      Przegląd rozwiązań komercyjnych i wybór modułów bezprzewodowych do realizacji projektu. Opracowanie koncepcji uniwersalnych modułów pomiarowo-sterujących.

3.      Realizacja i uruchomienie realizujących przykładowe zadania – pomiar temperatury, włączanie/wyłączanie urządzeń

4.      Opracowanie oprogramowania w środowisku Java realizującego komunikację z wybranymi urządzeniami peryferyjnymi poprzez Bluetooth, Internet i stanowiące graficzny interfejs użytkownika.

5.      Testy i weryfikacja działania systemu.

Literatura

1.      “ An Android system design and implementation for Telematics services’ Yong-Hua Cheng ; Wen-Kuang Kuo ; Szu-Lin Su, International Conference on Intelligent Computing and Intelligent Systems (ICIS), 2010 , Page(s): 206 – 210
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5658766

2.      „Android Podstawy tworzenia aplikacji”, Stasiewicz Andrzej, Helion, 2013

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

Temat projektu/pracy

dyplomowej

magisterskiej

System lokalizacji wykorzystujący standard ZigBee

Temat w języku angielskim

Node localization system based on Zigbee

Opiekun pracy

dr inż. Grzegorz Jasiński

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie koncepcji i realizacja systemu lokalizacji dokonującego zbierania i przetwarzania danych z modułów pomiarowych komunikujących się w standardzie ZigBee.

Zadania do wykonania

1.      Zapoznanie się z algorytmami określania lokalizacji (triangulacja, fingerprinting). Opracowanie podstaw teoretycznych metody lokalizacji na bazie spadku mocy odbieranego sygnału wraz z odległością z różną ilością węzłów o znanym położeniu.

2.      Zapoznanie się ze standardem Zigbee. Przegląd rozwiązań komercyjnych i wybór modułów bezprzewodowych do realizacji projektu.

3.      Pomiary rzeczywistych charakterystyk wybranych modułów w różnych warunkach. Opracowanie koncepcji systemu lokalizacji.

4.      Programowa realizacja wybranych algorytmów lokalizacji.

5.      Opracowanie oprogramowania wizualizacji położenia oraz prostych gier demonstrujących działanie systemu.

6.      Testy i weryfikacja działania systemu.

Literatura

1.      “Locating the Nodes: Cooperative Localization in Wireless Sensor Networks,” N. Partwari, J. N. Ash, S. Kyperountas, A. O. Hero III, R. L. Moses and S. D. Correal, IEEE Signal Processing Mag., vol. 22, no. 4, pp. 54–69, July 2005, http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=1458287

2.      “Enhanced RSSI-Based Real-Time User Location Tracking System for Indoor and Outdoor Environments,” Erin-Ee-Lin Lau and Wan-Young Chung, Dongseo University, Korea, 2007 International Conference on Convergence Information Technology, http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=04420422

3.      “Okreslanie położenia za pomoca sieci bezprzewodowej w standardize Zigbee”, P. Predkiel. J. Smulko, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 25, 2008
http://www.ely.pg.gda.pl/zn/pobieranie.php?artykul=253

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Optymalizacja anody tlenkowego ogniwa paliwowego

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Anode optimization of solid oxide fuel cell

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Piotr Jasiński

Konsultant pracy

Mgr inż. Dagmara Szymczewska

Cel pracy

Celem pracy jest wytworzenie anody o odpowiedniej porowatości oraz strukturze, co przyczyni się do zwiększenia wydajności tlenkowych ogniw paliwowych.

Zadania do wykonania

1.      Studia literaturowe

2.      Przygotowanie warstw anodowych o różnej porowatości

3.      Wytworzenie ogniwa paliwowego

4.      Zbadanie wydajności ogniw paliwowych

Źródła

1.      Chen K, Chen X, Lü Z, Ai N, Huang X, Su W. “Performance of an anode-supported SOFC with anode functional layers” Electrochimica Acta 53 (2008) 7825–7830.

Liczba wykonawców

1

Uwagi

Dla specjalności Fizyka w Medycynie lub Elektronika w Medycynie

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Identyfikacja gazów na podstawie sygnału z czujnika Lambda

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej j (jęz. ang.)

Gases identification based on the signal from Lambda sensor

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Piotr Jasiński

Konsultant pracy

Mgr inż. Izabella Raulin

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie i wdrożenie metody rozpoznawania gazów w oparciu o sygnał czujnika Lambda pracującego w technice pulsowej polaryzacji  oraz sprawdzenie poprawności przeprowadzonej identyfikacji.

Zadania do wykonania

1.      Studia literaturowe

2.      Opracowanie metody identyfikacji

3.      Implementacja metody rozpoznawania gazów

4.      Przeprowadzenie testów

5.      Ocena poprawności dokonanej identyfikacji

Źródła

1.      S. Fischer, R. Pohle, E. Magori, D. Schönauer-Kamin, M. Fleischer, R. Moos, Pulsed polarization of platinum electrodes on YSZ, Solid State Ionics, 225 (2012), 371–375

2.      S. Fischer, R. Pohle, B. Farber, R. Proch, J. Kaniuk, M. Fleischer, R. Moos, Method for detection of NOx in exhaust gases by pulsed discharge measurements using standard zirconia-based lambda sensors, Sensors and Actuators B: Chemical, 147 (2010), 780–785.

3.      I. Raulin, Analiza sygnału wyjściowego czujników Lambda na pobudzenie elektryczne, praca magisterska

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Tlenkowe ogniwa paliwowe – analiza procesów elektrochemicznych

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Solid Oxide Fuel Cells – analysis of electrochemical processes

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Piotr Jasiński

Konsultant pracy

Mgr inż. Aleksander Chrzan

Cel pracy

Celem pracy jest scharakteryzowanie procesów elektrochemicznych zachodzących w tlenowym ogniwie paliwowym na podstawie pomiarów przeprowadzonych w różnych warunkach.

Zadania do wykonania

1.      Studia literaturowe

2.      Charakteryzacja symetrycznych półogniw w różnych atmosferach

3.      Charakteryzacja ogniw w różnych warunkach pracy

4.      Interpretacja wyników

Źródła

1.      W. Bogusz i F. Krok, Elektrolity stałe, właściwości elektryczne i sposoby ich pomiaru, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1995.

2.      E. V. Tsipis i V. V. Kharton, „Electrode materials and reaction mechanisms in solid oxide fuel cells: a brief review. I. Performance-determining factors,” Journal of Solid State Electrochemistry, tom 12, pp. 1039-1060, 2008.

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Zjawisko dryftu sygnału w czujnikach gazu – przyczyny i metody kompensacji

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Drift phenomena in gas sensors –  the reasons and compensation methods

Opiekun pracy

dr hab. inż. Piotr Jasiński, prof. nadzw. PG

Konsultant pracy

mgr inż. Paweł Kalinowski

Cel pracy

Celem pracy jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy oraz przeprowadzenie badań nad zjawiskiem dryftu sygnału wyjściowego, występującego w czujnikach gazu oraz implementacja wybranych metod kompensacji dryftu dla danych eksperymentalnych

Zadania do wykonania

1.      Przegląd literaturowy

2.      Wyjaśnienie przyczyn dryftu

3.      Przedstawienie stosowanych metod kompensacji

4.      Przeprowadzenie eksperymentu ukazującego problem dryftu dla matrycy półprzewodnikowych czujników gazu

5.      Korekcja sygnału czujników przy pomocy wybranej metody

Źródła

1.      Holmberg M., Artursson T., Drift Compensation, Standards, and Calibration Methods, Handbook of Machine Olfaction: Electronic Nose Technology, Wiley, 2003

2.      Korotcenkov G., Cho B.K., Instability of metal oxide-based conductometric gas sensors and approaches to stability improvement (short survey), Sensors and Actuators B: Chemical, 156, 527-538, 2011

Liczba wykonawców

1-2

Uwagi

 

 

Temat projektu/pracy

 dyplomowej

 magisterskiej (jęz. pol.)

Tłumacz języka migowego

Temat projektu/pracy

 dyplomowej

 magisterskiej (jęz. ang.)

Sign language translator

Opiekun pracy

dr hab. inż. Jerzy Wtorek prof. PG

Konsultant pracy

mgr inż. Tomasz Kocejko

Cel pracy

 

Projekt i implementacja interfejsu pozwalającego na kontrolę komputera za pomocą gestów dłoni. Detekcja gestów z wykorzystaniem klasyfikatorów Haar'a. Utworzenie tablica gestów i odpowiadających im wyrazów i zdań. Implementacja algorytmu tworzenia zdań na podstawie wykrytych gestów.

Zadania do wykonania

 

·         Utworzenie biblioteki wzorców

·         Detekcja gestów dłoni

·         Utworzenie tablic relacji gestów i słów/zdań

·         Projekt interakcji użytkownika z komputerem

Źródła

 

 1. Shuqiong Wu; Nagahashi, H., "Real-time 2D hands detection and tracking for sign language recognition," System of Systems Engineering (SoSE), 2013 8th International Conference on , vol., no., pp.40,45, 2-6 June 2013
 2. Assaleh, K. "Vision-based system for continuous Arabic Sign Language recognition in user dependent mode," Mechatronics and Its Applications, 2008. ISMA 2008. 5th International Symposium on , vol., no., pp.1,5, 27-29 May 2008
 3. Ozawa, T., "An integral image and text processing system for automatic generation of 3D sign-language animations," Circuits and Systems, 2001. ISCAS 2001. The 2001 IEEE International Symposium on , vol.2, no., pp.313,316 vol. 2, 6-9 May 2001

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

Praca ma polegać na stworzeniu interfejsu rozpoznającego gesty dłoni w celu tłumaczenia języka migowego

 

Temat projektu/pracy

 dyplomowej

 magisterskiej (jęz. pol.)

Wykorzystanie gestów dłoni do zarządzania treściami multimedialnymi w środowisku wielo-ekranowym

Temat projektu/pracy

 dyplomowej

 magisterskiej (jęz. ang.)

 

Hand gesture based multimedia content management system for multi-screens environment

Opiekun pracy

 

dr hab. inż. Jerzy Wtorek prof. PG

Konsultant pracy

 

mgr inż. Tomasz Kocejko

Cel pracy

 

Projekt i implementacja interfejsu pozwalającego na przenoszenie danych multimedialnych (dokumentów, filmów prezentacji) pomiędzy powiązanymi ze sobą urządzeniami lub ekranami. Wykorzystanie detekcja gestów z wykorzystaniem klasyfikatorów Haar'a do przenoszenia treści pomiędzy obszarami zainteresowania.

Zadania do wykonania

 

·         Utworzenie biblioteki wzorców

·         Detekcja gestów dłoni

·         Utworzenie tablic relacji gestów i słów/zdań

·         Projekt interakcji użytkownika z komputerem

·         Stworzenie interfejsu/środowiska do prezentacji danych multimedialnych pomiędzy różnymi ekranami/komputerami

Źródła

 

 1. Shuqiong Wu; Nagahashi, H., "Real-time 2D hands detection and tracking for sign language recognition," System of Systems Engineering (SoSE), 2013 8th International Conference on , vol., no., pp.40,45, 2-6 June 2013
 2. Assaleh, K. "Vision-based system for continuous Arabic Sign Language recognition in user dependent mode," Mechatronics and Its Applications, 2008. ISMA 2008. 5th International Symposium on , vol., no., pp.1,5, 27-29 May 2008
 3. Ozawa, T., "An integral image and text processing system for automatic generation of 3D sign-language animations," Circuits and Systems, 2001. ISCAS 2001. The 2001 IEEE International Symposium on , vol.2, no., pp.313,316 vol. 2, 6-9 May 2001

Liczba wykonawców

 

1

Uwagi

 

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Model elektromechaniczny miokardium

Temat projektu/pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

The electro-mechanical model of miocardium

Opiekun pracy

dr hab. inż. Jerzy Wtorek prof. nadzw. PG

Konsultant pracy

mgr inż. Magdalena Madej

Cel pracy

Celem pracy jest utworzenie pakietu oprogramowania z graficznym interfejsem  użytkownika pozwalającego na testowanie modeli matematycznych uwzględniających wpływ aktywacji elektrycznej na aktywność mechaniczną komórek serca oraz analiza właściwości i porównanie wybranych modeli.

Zadania do wykonania

1.      Przegląd literatury

2.      Utworzenie pakietu oprogramowania z graficznym interfejsem użytkownika

3.      Porównanie i analiza właściwości wybranych modeli

Źródła

1. D. P. Nickerson - Electro-Mechanical Modelling of Cardiac Cells

2. Hunter, P. J., A. D. McCulloch, and H. E. D. J. Ter Keurs. "Modelling the mechanical properties of cardiac muscle." Progress in biophysics and molecular biology 69.2 (1998): 289-331.

Liczba wykonawców

1

Uwagi

-

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

System wspomagający rehabilitanta

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Therapist support system

Opiekun pracy

dr inż. Jacek Rumiński

Konsultant pracy

mgr inż. Mateusz Pawelec - Terma sp. z o.o.

Cel pracy

Celem projektu jest opracowanie, realizacja i ocena systemu wspierającego rehabilitanta przy pracy z pacjentami. System będzie zrealizowany jako aplikacja mobilna oraz platforma telemedyczna w postaci strony internetowej.

Zadania do wykonania

1. Analiza stanu wiedzy oraz zapoznanie się z podobnymi rozwiązaniami.

2. Analiza projektowa (specyfikacja wymagań, określenie funkcjonalności systemu).

3. Opracowanie projektu systemu (decyzje z zakresu wykorzystania metod programowania i algorytmów, opracowanie interfejsu graficznego systemu).

4. Realizacja systemu.

5. Opracowanie scenariuszy testowania i przeprowadzenie testów.

6. Przygotowanie eksperymentu.

7. Przeprowadzenie eksperymentu.

8. Opracowanie wyników.

Źródła

1. Czasopisma z biblioteki IEEE eXplore i ACM.

2. Google, Dokumentacja platformy Android.

3. Microsoft, Dokumentacja ASP.NET.

Liczba wykonawców

2

Uwagi

 

 

Temat pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. pol.)

System badania dynamicznych właściwości czujników zbliżeniowych

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Dynamic properties of proximity sensors – examination stand

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Jerzy Wtorek, prof. PG

Konsultant pracy

Mgr inż. K. Czuszyński

Cel pracy

Opracowanie systemu zbierania, analizy i prezentacji informacji o dynamicznych właściwościach czujników obecności.

Zadania do wykonania

 1. Analiza działania czujników obecności (zbliżeniowych)
 2. Wybór typu czujników do dalszych prac.
 3. Budowa stanowiska dla czujników złożonych (sprzęt i oprogramowanie)
 4. Przeprowadzenie badań i analiza otrzymanych wyników

Źródła

 1. Development of an occupant position sensor system to improve frontal crash protection David S. Breed, Automotive Technologies International, Inc.
 2. A New Active 3D Optical Proximity Sensor Array and Its Readout Circuit. Sheng-Chien Huang, IEEE Sensors Journal

Liczba wykonawców

1

Uwagi

EwM

Dyplomant

 

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Opracowanie metody otrzymywania nanocząstek zwiazków żelaza z reaktywnymi ugrupowaniami na powierzchni

Temat projektu/pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Development of a method for preparing nanoparticles of iron compounds with reactive groups on the surface

Opiekun pracy

Prof. Jan Biernat

Konsultant pracy

Dr inż. Radosław Pomećko

Cel pracy

Opracowanie takiego sposobu otrzymywania nanocząstek związków żelaza, aby reaktywne grupy na ich powierzchni były zdolne do wiązania cząsteczek organicznych

Zadania do wykonania

1   Dokonanie przeglądu literatury w celu znalezienia optymalnego modelu związku żelaza,

2   Wstępna ocena metod otrzymywania nanocząstek metodami mokrymi,

3.  Optymalizacja syntezy wybranego rodzaju nanocząstek w obecności fosforowego surfaktanta,

4.  Próby chemicznej modyfikacji nanocząstek przez wykorzystanie reaktywnych grup funkcyjnych na powierzchni cząstek,

5.  Charakterystyka fizyczna i chemiczna produktów,

6.  Opracowanie literaturowe.

Źródła

(Przykładowa literatura)

1. Human neural progenitor cells retain viability, phenotype, proliferation, and lineage differentiation when labeled with a novel iron oxide nanoparticle, Molday ION Rhodamine B International Journal of Nanomedicine 2013:8 4593–4600

2. Formation and Surface Modification of Fe3O4 Nanoparticles by Co-precipitation and Sol-gel Method J. Ind. Eng. Chem., Vol. 13, No. 7, (2007) 1137-114

3. Synthesis of Fe3O4 nanoparticles with various sizes and magnetic properties by controlled hydrolysis, J Colloid and Interf Sci, 2007, 314, 274-280.

4. Oryginalna literatura

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Epidemiologia molekularna szczepów Klebsiella pneumoniae odpowiedzialnych z zakażenia dróg moczowych

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Molecular epidemiology of Klebsiella pneumoniae strains responsible for urinary tract infections.

 

Opiekun pracy

Dr hab. Beata Krawczyk

Konsultant pracy

Dr hab. Beata Krawczyk

Cel pracy

Celem pracy jest typowanie genetyczne szczepów K. pneumoniae w celu ustalenia źródła zakażenia pacjentów po przeszczepie nerki  – flora pacjenta czy zakażenie szpitalne oraz określenie stopnia wirulencji szczepów. Optymalizacja reakcji multiplex PCR dla wykrywania czynników wirulencji.

Zadania do wykonania

1. Typowanie genetyczne szczepów techniką PCR MP.

2. Optymalizacja reakcji multiplex PCR w kierunku  wykrywania czynników wirulencji.

Źródła

Dostarczone przez opiekuna pracy

 

Liczba wykonawców

2

Uwagi

 

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Synteza i właściwości zasad Schiffa. Porównanie klasycznej metody syntezy i metody z użyciem promieniowania mikrofalowego

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Synthesis and properties of Schiff bases. Comparison of the classical methods of synthesis and methods using microwave radiation

Opiekun pracy

Jolanta Szczygelska-Tao

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest otrzymanie wybranych zasad Schiffa metodą klasyczną oraz porównanie z metodą wykorzystującą promieniowanie mikrofalowe. Zbadanie właściwości otrzymanych związków i ich kompleksów metodami spektralnymi.

Zadania do wykonania

1. Klasyczna synteza zasad Schiffa

2. Synteza zasad Schiffa z wykorzystaniem reaktora mikrofalowego

3. Badanie właściwości kompleksów zasad Schiffa metodą UV-Vis

Źródła

1.Oryginalne prace naukowe

2.

Liczba wykonawców

2

Uwagi

 

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Fotoelektroda aktywna w zakresie światła widzialnego

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Photoelectrode active under visible light illumination

Opiekun pracy

Prof. Anna Lisowska-Oleksiak

Konsultant pracy

Mgr. Konrad Trzcinski

Cel pracy

Określenie zależności pomiędzy składem elektrody organiczno-nieorganicznej a zakresem jej aktywności

Zadania do wykonania

1.Wytwarzenie warstw organiczno-nieorganicznych

2. Przeprowadzenie badań właściwości elektrodowych w warunkach. "ciemnych"

3.Wyznaczenie fotoprądów

4. Ocena możliwości wykorzystania układu w procesie rozkładu wody do wodoru i tlenu.

5. Ocena możliwości wykorzystania układu w reakcji sztucznej fotosyntezy

Źródła

1.Aktualne raporty z badań nad elektrodami BIMEVOX i elektrodami polimerowymi

2. Literatura różnych źródeł.

3. C.A. Grimem, Light, water, hydrogen, wyd.

Liczba wykonawców

2

Uwagi

Praca dotyczy sztucznej fotosyntezy i fotoelektrokatalizy i otrzymywania wodoru z wody

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Analiza konformacyjna potencjalnych inhibitorów ważnych białek funkcyjnych.

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Conformational analysis of potential inhibitors of functionally important proteins.

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Maciej Bagiński, prof. nadzw. PG, Katedra Tchnologii Leków i Biochemii, Wydział Chemiczny PG

Konsultant pracy

Jak wyżej

Cel pracy

Ustalenie preferowanych struktur wybranych inhibitorów.

Zadania do wykonania

1. Wybranie odpowiedniego celu molekularnego.

2. Wybranie potencjalnych inhibitorów.

3. Przygotowanie modeli.

4. Wykonanie analizy konformacyjnej.

5. Opracowanie wyników.

6. Napisanie pracy.

Źródła

1. Raporty i prace własne Katedry Technologii leków i Biochemii Wydziału Chemicznego

2. Różnego rodzaju literatura źródłowa wybrana w zależności od badanego systemu.

Liczba wykonawców

1-2

Uwagi

Dobra znajomość pracy z komputerami i zaliczenie na ocenę co najmniej 4 przedmiotu z Podstaw Modelowania Molekularnego.

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Synteza oraz badania biologiczne połączeń steroli z inhibitorem syntazy glukozamino-6-fosforanu

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Synthesis and biological evaluation of glucosamine-6-phosphate syntase inhibitor –sterols conjugates.

Opiekun pracy

Prof. dr hab. inż Ryszard Andruszkiewicz

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy będzie otrzymanie nowych połączeń zawierających inhibitor enzymu, syntazy glukozamino-6-fosforanu (FMDP) ze sterolami (cholesterol i ergosterol) oraz zbadanie aktywności biologicznej tych połączeń.

Zadania do wykonania

1.Opracowanie metody syntezy  oraz otrzymanie w skali preparatywnej ( w ilościach niezbędnych do badań) w/w połączeń

2. Przygotowanie preparatów do badań aktywności przeciwgrzybowej oraz udział w tych badaniach.

Źródła

1.Literatura dostępna u przyszłego opiekuna pracy

 

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 Zainteresowania syntezą organiczną.

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Otrzymywanie i badanie właściwości optycznych materiałów czujnikowych opartych na biodegradowalnych substratach.

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

The preparation and studies of properties of optical sensor materials based on biodegradable substrates

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Ewa Wagner-Wysiecka

Konsultant pracy

Mgr inż. Natalia Łukasik

Cel pracy

Celem pracy jest otrzymanie nowych materiałów czujnikowych służących do nieinstrumentalnego oraz spektrofotometrycznego wykrywania i oznaczania wybranych analitów.

Zadania do wykonania

1. Przegląd aktualnej literatury związanej z tematyką pracy

2. Wyselekcjonowanie materiałów czujnikowych: wybór receptorów oraz rodzaju matrycy

3. Wstępne zbadanie właściwości otrzymanego materiału czujnikowego; określenie selektywności, zakresu liniowej odpowiedzi itd.

4. Optymalizacja składu materiału czujnikowego

5. Określenie możliwości zastosowania przygotowanego materiału do oznaczeń w próbkach rzeczywistych

Źródła

Aktualne pozycje literaturowe z zakresu tematyki pracy.

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Synteza jonoforu i konstrukcja platformy wieloczujnikowej do jednoczesnego oznaczaia kilku bio- jonów (np. Na+, K+, Ca2+)

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Synthesis of ionophore for building a multi-sensing platform for simultanuous measurement of several bio-analites

Opiekun pracy

Prof. dr hab. inż. Maria Bocheńska

Konsultant pracy

Dr inż. R. Pomećko, Mgr inż  A. Jasiński, Mgr inż . M. Urbanowicz

Cel pracy

 

Zadania do wykonania

1.Synteza zadanych jonoforów i wykonanie elektrod jonopselektywnych

2. Wybór elektrod o najlepszych parametrach do umieszczenia w platformie

3. Wykonanie miniaturowej elektrody odniesienia i wykonanie omawianej platformy wieloczujnikowej

Źródła

1.Dr inż. Marcin Guziński: Praca doktorska, PG (2013)

2. Najnowsze publikacje sugerowane przez opiekuna pracy

Liczba wykonawców

1 - 2

Uwagi

 

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Ustalanie struktury chemicznej potencjalnych zanieczyszczeń organicznych występujących w substancji leczniczej

Temat projektu/pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Determination of the Chemical Structure of Potential Organic Impurities Occurring in Drug Substance

 

Opiekun pracy

dr hab. inż. Elżbieta Luboch, prof. nadzw. PG

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest zapoznanie się z zagadnieniem konieczności i sposobów identyfikowania związków organicznych, które mogą stanowić zanieczyszczenia preparatów farmaceutycznych - zanieczyszczenia, których obecność związana jest z właściwościami danego preparatu, właściwościami produktów pośrednich w jego syntezie, produktami ubocznymi syntezy oraz warunkami jej prowadzenia.

Zadania do wykonania

Zapoznanie się z literaturą dotyczącą wybranego farmaceutyku, ze szczególnym uwzględnieniem metod syntezy, w tym stosowanych na skalę techniczną, a także prac dotyczących profilu zanieczyszczeń organicznych danego leku.

Przeprowadzenie jednego etapu syntezy wybranego farmaceutyku, który generuje potencjalne zanieczyszczenia substancji leczniczej oraz próba identyfikacji wszystkich, w tym nowych, nie rozpoznanych dotychczas, produktów ubocznych. Zbadanie wpływu warunków prowadzenia reakcji na jakość i ilość produktów ubocznych. Próba syntezy wzorca wybranego zanieczyszczenia.

Źródła

1.      Publikacje i patenty dotyczące metod syntezy wybranego farmaceutyku oraz zidentyfikowanych już jego potencjalnych zanieczyszczeń organicznych.

2.      Podręczniki dotyczące spektroskopowych metod identyfikacji związków organicznych.

Liczba wykonawców

1

Uwagi

Wymagana znajomość chemii organicznej

 

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Obliczenia struktury elektronowej oraz fotochemicznych właściwości chemioterapeutyka cis platyny w leczeniu nowotworów

Temat projektu/pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. ang.)

Electronic structure calculation and photochemical properties of the cisplatin radiosensitizer in cancer treatment

Opiekun pracy

Dr inż. Marta Łabuda

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Chcemy uzyskać podstawowe dane spektroskopowe (widmo absorpcji, energie jonizacji, strukturę wibracyjną) dla podanej cząsteczki za pomocą metod ab initio chemii kwantowej takich jak  metoda Hartree Focka, Complete Active Space Self Consistent Field, Coupled Cluster oraz metody funkcjonału gęstości (Density Functional Theory). 

Zadania do wykonania

1.      Opracowanie geometrii molekuły

2.      Dobór bazy funkcyjnej

3.      Obliczenie wartości energii potencjalnej metodami chemii kwantowej (HF, CASSCF) dla wybranego układu

4.      Wizualizacja wyników

5.      Porównanie wyników z istniejącymi w literaturze.

Źródła

1.   L. Piela, „Idee chemii kwantowej”,  PWN 2005

2. A. Szabo, N. S. Ostlund, “Modern Quantum Chemistry” McMillan, New York 1982

3. Przewodnik użytkownika do pakietów obliczeniowych: MOLPRO i GAUSSIAN oraz programu GABEDIT

4. Artykuły naukowe udostępnione zainteresowanym.

Liczba wykonawców

1

Uwagi

Praca teoretyczno-aplikacyjna w oparciu o już istniejące oprogramowanie. Mile widziana motywacja do szukania niestandardowych rozwiązań. Podstawowa znajomość jęz. angielskiego jest dodatkowym atutem.

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Badanie struktury elektronowej oraz właściwości choliny i jej znaczenie biologiczne

Temat projektu/pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Investigation of the electronic structure and properties of choline and its biological role

Opiekun pracy

Dr inż. Marta Łabuda

Konsultant pracy

Dr Julien Guthmuller

Cel pracy i zadania do wykonania

•przeprowadzenie symulacji komputerowych właściwości choliny takich jak (geometria, częstość drgań, energia potencjału, energia jonizacji, orbitale molekularne),

•zapoznanie z podstawowymi pojęciami i metodami obliczeniowymi niezbędnymi do przeprowadzenia symulacji komputerowych za pomocą wybranych pakietów obliczeniowych: MOLPRO oraz GAUSSIAN

•badanie właściwości optycznych fosfolipidów

 

Źródła

1.   L. Piela, „Idee chemii kwantowej”,  PWN 2005

2. A. Szabo, N. S. Ostlund, “Modern Quantum Chemistry” McMillan, New York 1982

3. Przewodnik użytkownika do pakietów obliczeniowych: MOLPRO i GAUSSIAN oraz programu GABEDIT

4. Artykuły naukowe udostępnione zainteresowanym.

Liczba wykonawców

1

Uwagi

Praca teoretyczno-aplikacyjna w oparciu o już istniejące oprogramowanie. Podstawowa znajomość jęz. angielskiego jest dodatkowym atutem.

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Struktura elektronowa, właściwości i zastosowanie antymetabolitu 5-fluorouracylu

Temat projektu/pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. ang.)

Electronic structure, properties and applications of the antimetabolite 5- fluorouracil

Opiekun pracy

Dr inż. Marta Łabuda

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Zapoznanie z podstawowymi pojęciami i metodami obliczeniowymi niezbędnymi do przeprowadzenia symulacji komputerowych obrazujących strukturę i właściwości molekuł. Poznanie technik obliczeń pozwalających na ich wykorzystanie w praktyce w modelowaniu prostych układów o znaczeniu biologicznym.

Zadania do wykonania

1.      Opracowanie geometrii molekuły

2.      Dobór bazy funkcyjnej

3.      Obliczenie właściwości cząsteczki metodami chemii kwantowej (HF, CASSCF) dla wybranego układu

4.      Wizualizacja wyników

5.      Porównanie wyników z istniejącymi w literaturze

6.      Dyskusja zastosowania 5-FU w terapii nowotworowej

Źródła

1.   L. Piela, „Idee chemii kwantowej”,  PWN 2005

2. A. Szabo, N. S. Ostlund, “Modern Quantum Chemistry” McMillan, New York 1982

3. Przewodnik użytkownika do pakietów obliczeniowych: MOLPRO i GAUSSIAN oraz programu GABEDIT

4. Artykuły naukowe udostępnione zainteresowanym.

Liczba wykonawców

1

Uwagi

Praca teoretyczno-aplikacyjna w oparciu o już istniejące oprogramowanie. Mile widziana motywacja do szukania niestandardowych rozwiązań. Podstawowa znajomość jęz. angielskiego jest dodatkowym atutem.

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

 

Migracja wodoru i "wędrująca" dysocjacja, a możliwość kontrolowania reakcji chemicznych w pierścieniowych cząsteczkach o znaczeniu biologicznym

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

The H atom migration and roaming dissociation in context of controlling chemical reactions in biological molecules

Opiekun pracy

Dr Tomasz Wąsowicz

Konsultant pracy

 

 

Cel pracy

 

 

Analiza i interpretacja widm fluorescencji pierścieniowych cząsteczek o znaczeniu biologicznym.

 

Zadania do wykonania

·         Zapoznanie się z problemem migracji wodoru/protonu.

·         Zapoznanie się z problematyką dysocjacji wędrującej (z ang. roaming dissociation).

·         Zapoznanie się z tematyką reakcji chemicznych kontrolowanych promieniowaniem optycznym.

·         Analiza widm fluorescencji cząsteczek pierścieniowych.

·         Interpretacja otrzymanych widm fluorescencji.

·         Dyskusja otrzymanych wyników w odniesieniu do powyższej problematyki.

 

Źródła

1. J. M. Bowman and A. G. Suits, Roaming reactions: The third way, Phys. Today vol. 64, iss. 11, 33 (2011)

2. N. Herath and A. G. Suits, Roaming Radical Reactions, J. Phys. Chem. Lett. 2, 642 (2011)

3. M. L. Hause, N. Herath, R. Zhu, M. C. Lin, A. G. Suits, Roaming-mediated isomerization in the photodissociation of nitrobenzene, NATURE CHEMISTRY VOL 3, 932 (2011)

4. H. F. SCHAEFER III, The 1,2 Hydrogen Shift: A Common Vehicle for the Disappearance of Evanescent Molecular Species, Acc. Chem. Res. 12, 288 (1979)

5. H. Xu, T. Okino, K. Nakai, K. Yamanouchi, S. Roither, X. Xie, D. Kartashov, M. Schöffler, A. Baltuska, and M. Kitzler, Hydrogen migration and C–C bond breaking in 1,3-butadiene in intense laser fields studied by coincidence momentum imaging, Chem. Phys. Lett. 484, 119 (2010)

6. F. F. Crim, Bond-Selected Chemistry: Vibrational State Control of Photodissociation and Bimolecular Reaction, J. Phys. Chem., 1996, 100 (31), pp 12725–12734

7. R. N. Zare, Laser Control of Chemical Reactions, Science 279, 1875 (1998).

8. K. Pigoń, Z. Ruziewicz, „Chemia fizyczna”, PWN, Warszawa (2011)

9. T.J. Wąsowicz, Spektroskopia optyczna w medycynie, skrypt

10. H. Sato, Photodissociation of Simple Molecules in the Gas Phase, Chem. Rev. 2001, 101, 2687-2725

11. W. Ho, Single-molecule chemistry, J. Chem. Phys. 117, 11033 (2002)

Liczba wykonawców

1

Uwagi

brak

 


Temat projektu/pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Dysocjacja cząsteczek  o znaczeniu biologicznych w zderzeniach z elektronami

Temat projektu/pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Dissociation of biomolecules in electronic collisions

Opiekun pracy

Prof. dr hab. Mariusz Zubek

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest poznanie  procesów dysocjacji i fragmentacji cząsteczek cyklicznych  o znaczeniu biologicznym zachodzących w zderzeniach z elektronami. Praca polega na wykonaniu badań za pomocą spektrometru elektronowego i detekcji fragmentów dysocjacji.

Zadania do wykonania

1.Przygotowanie układu doświadczalnego

2.Wykonanie pomiarów testujących spektrometr

3.Wykonanie pomiarów widm dysocjacji

4.Analiza komputerowa wyników

3.Dyskusja wyników

Źródła

S. Kęcki, Spektroskopia molekularna

Wykład z przedmiotu Spektroskopia zderzeniowa

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Badanie składu powietrza wydychanego przez człowieka

Temat projektu/pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

A study of human breath

Opiekun pracy

dr inż. Ireneusz Linert

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Cel i zadania: Powietrze wydychane przez człowieka moze słuzyć jako źródło informacji o stanie w jakim się znajduje organizm ludzki. Celem pracy jest określenie i porównanie składu powietrza wydychanego przez człowieka zdrowego, chorego, będącego pod wpływem alkoholu, palacza, itp.

W ramach pracy należy opracować sposób przygotowania próbki i

wprowadzenia jej do aparatury pomiarowej. Wykonanie pomiarów przy użyciu kwadrupolowego spektrometru masowego oraz przeanalizowanie uzyskanych wyników.

Zadania do wykonania

W ramach pracy należy opracować sposób przygotowania próbki i

wprowadzenia jej do aparatury pomiarowej. Wykonanie pomiarów przy użyciu kwadrupolowego spektrometru masowego oraz przeanalizowanie uzyskanych wyników.

Kwadrupolowy spektrometr masowy

Źródła

Spektrometria mas – E.Hoffmann, J. Charette, V. Stroobant, WNT

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Ocena dawki w medycynie  nuklearnej

Temat projektu/pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Dose estimation in nuclear medicine

Opiekun pracy

dr Brygida Mielewska

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest obliczenie i analiza dawki od wybranych radionuklidow stosowanych w medycynie nuklearnej. Obejmuje ona zapoznanie się z obecnym stanem prawnym, typowymi obliczeniami i procedurami stosowanymi w medycynie nuklearnej oraz ochronie radiologicznej w odniesieniu do pacjentów i personelu w przypadku zastosowania  określonego radiofarmaceutyku.

Zadania do wykonania

·         Dokonanie analizy warunków stosowania wybranego radiofarmaceutyku oraz zagrożeń wynikających z jego podaniem.

·         Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi pracy i ochrony przed promieniowaniem

·         Obliczanie dawki w ciele pacjenta w funkcji czasu, aktywności i oceny zagrożenia dla osób kontaktujących się z pacjentem

Źródła

1.Ustawa Prawo atomowe – z 29 listopada 2000r  tekst jednolity:Dz.U.nr161 z 2004r poz. 1689 z póź. zmianami Dz.U. nr 52 z 2006r poz. 368

2.Stosowne Rozporządzenia Rady Ministrów oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia

3. Zanzonico P.B., Internal Radionuclide Radiation Dosimetry:

A Review of Basic Concepts and Recent

Developments, J.Nucl.Med. 41 (2000) 287.

Liczba wykonawców

1

Uwagi

Kontakt: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, musisz aktywować JavaScript, by go obejrzeć.

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Pomiar i analiza widm absorpcji cząsteczek biologicznych  przy użyciu spektrofotometru UV-VIS

Temat projektu/pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Measurements and analysis of absorption spectra of biological molecules with the use of spectrophotometer UV-VIS

Opiekun pracy

Dr Brygida Mielewska

Konsultant pracy

-

Cel pracy

Pomiar i analiza widm absorpcji wybranych cząsteczek biologicznych przy użyciu spektrofotometru

Zadania do wykonania

1. Zapoznanie z techniką pomiaru absorpcjometrycznego

2. Pomiary widm absorpcji i ekstynkcji wybranych cząsteczek

3. Analiza widm i wnioski

Źródła

1. Z. Jóźwiak, G. Bartosz, Biofizyka Wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

 

Półprzewodnikowe detektory promieniowania jonizującego w zastosowaniach

medycznych

 

Temat projektu/pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. ang.)

 

Opiekun pracy

Dr inż. Ryszard Signerski

 

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Charakterystyka energetyczna i widmowa lampy rentgenowskiej przy

zastosowaniu wybranych filtrów do celów medycznych

 

Temat projektu/pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. ang.)

 

Opiekun pracy

Dr hab. Inz. Grażyna Jarosz

 

 

st1\:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}